Urban & Landscape
Architecture

Nyt fra LYTT

Følg med i hvad der sker hos LYTT. Nyt om sager, artikler og personer, og hvad medierne skriver om LYTT Architecture.
 • Nov 2021

  LYTT er en del af Team TRUST, der har vundet genudbud af Københavns Kommunes store strategiske partnerskab. Selv om Team TRUST har haft opgaven de seneste fem år og opnået stor erfaring med den særlige arbejdsform, så bliver de kommende fire år med en ny strategi, hvor der er fokus på bæredygtighed. Læs mere ved at klikke på billedet.

 • Nov 2021

  LYTTs konkurrenceforslag til revitalisering af Kongelunden ved Aarhus er beskrevet i LANDSKAB nr. 7.
  Læs artiklen ved at klikke på billedet.

 • Nov 2021

  Til vores afdelinger i København og Aarhus søger vi to ambitiøse sagsarkitekter, som kan indgå i vores stærke team.
  Læs mere ved at klikke på ikonet oven over. 

 • Okt 2021

  Team LYTT er udvalgt til at deltage i parallelopdraget for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum. Vi er meget stolte af at være blandt de tre teams, som skal give hver sit bud på en udviklingsplan for Lyngby Centrum. Vi glæder os til både at dykke ned i den strategiske udviklingsopgave og de konkrete designopgaver i byrummene sammen med vores stærke hold bestående af Jaja Architects, Niras og Fremforsk Center for Fremtidsforskning. Vi ser desuden frem til et spændende samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, Realdania og ikke mindst de mange interessenter i området. 

 • Okt 2021

  Vi glæder os over at have modtaget Kolding Kommune arkitekturpris ifm. Arkitekturens Dag i går, hvor Troldhedestien i Kolding med honoreret under temaet ”Nye forbindelser til naturen”.  Den rekreative stiforbindelse blev belønnet for det smukke og funktionelle anlæg, der gør naturen og historien tilgængelig for alle. Desuden modtog et af LYTTs andre projekter, Bertram Knudsens Vej, en hædrende omtale for at være ”- et varieret og velindrettet boligområde, der giver gode rammer for hverdagslivet”. 

 • Sep 2021

  LYTT har vundet den sjældent udbudte opgavetype med at anlægge en ny kirkegård på den bare kuperede stubmark i kanten af Karlslunde. Charlotte Skibsted har lavet den første skitse for Karlslunde Menighedsråd og LYTT skal nu, med hjælp fra Øllgaard Ingeniører, stå for detailudformning, projektering og udførelse. 

 • Sep 2021

  LYTT har vundet opgaven om at udarbejde en udviklingsplan for Møn med sin enestående natur med fokus på bæredygtig mobilitet, infrastruktur og turisme. Sammen med Johanne Bug­ge Experience Consult og RAW Mobility er LYTT Architecture som hovedrådgiver blevet valgt til at løse denne spændende opgave i løbet af efteråret og vinteren. 

 • Aug 2021

  LYTT er på det vindende hold med Kjær & Richter, CCO Architects og AFRY, der skal opføre et nyt lærings- og aktivitetsbyggeri i den nye, bæredygtige bydel Nye i Aarhus Kommune.

 • Aug 2021

  LYTT er rigtig glade for, sammen med Rørbæk og Møller, EKJ, Varmings Tegnestue, Arup og Geo, at have vundet den ambitiøse og omfattende restaurering af Nationalbanken. Hele den fantastiske bygning og dens ikoniske gårdhaver og taghaver skal frem mod 2028 restaureres gennemgribende, så dette vigtig stykke kulturarv også kan glæde næste generationer.

 • Jul 2021

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har skrevet en medrivende artikel i LANDSKAB om tre meget forskellige klassiske steder i København, der stadig danner forbillede for det gode byrum; Amalienborg Slotsplads, Sankt Hans Torv og Bibliotekshaven. 
  Læs artiklen ved at klikke på billedet.

 • Jun 2021

  Troldhedestien er indviet! En natursti der løber nær en tidligere jernbanestrækning ved Kolding. Projektet har til formål at skabe nye rum og rammer for oplevelser og udfoldelse i naturen. Nye faciliteter og let adgang til naturen skal skabe fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger. 

 • Jun 2021

  LYTT er med på vinderteamet sammen med Entreprenør Morten C Henriksen A/S, GPP Arkitekter A/S, ISC Consulting Engineers A/S og Jysk svømmebadsteknik for Næstved Svømmebad, som bliver et fyrtårn for Region Sjælland, der skal understøtte ambitionen om at blive regionens førende svømmeklub målt på sportslige resultater, medlemstal og mangfoldighed. 

 • Maj 2021

  LYTT er en del af Team Valhøj, med SKALA, JAJA og DOMINIA, som har vundet udbuddet om udvidelse og udvikling af Valhøj Skole i Rødovre til en inspirerende og aktiv campus. Visionen for projektet er at skabe en skole, der aktivt forholder sig til og er en del af landskabet. Da skolen gennem sin placering i store grønne arealer besidder et uudnyttet potentiale, arbejdes der med campus-idéen som hovedgreb.

 • Apr 2021

  LYTT er med på entreprenør A. Enggaards team, der har vundet totalentreprisekonkurrencen for Universitetsbyen Aarhus BSS. Én af de bærende byarkitektoniske hovedtanker bag Universitetsbyen er, at visuel åbenhed mod omverden skal bidrage til et åbent og levende by- og campusområde.

 • Apr 2021

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har skrevet en artikel i Landskab om LYTT's Dragørprojekt, hvor han argumenterer for en kulturbaseret kystbeskyttelse i Amagers ekstremt kulturdannede landskab. Jacob fortæller at det er vigtigt at formen i landskabet stadig er central, og ikke kun fri vækstleg med naturbaserede metoder. Rumlig stringens ift. det processuelle er central i fremtiden, også for at skabe forskelle i landskaberne

 • Apr 2021

  Er du vores kommende arkitektpraktikant?

  Hos LYTT vil du blive en del af et hold rigtig gode og ambitiøse kolleger og komme med på opgaver, som spænder vidt indenfor alle skalaer af urbant design, landskabsarkitektur og byplan. Vi søger 1-2 kreative, engagerede og fagligt dygtige studerende, som ligesom os gerne vil lave varige løsninger med høj æstetik og kvalitet, som elsker tværfaglige samarbejder, og som går til opgaver med gå på mod og en lyttende respekt for både sted og dets brugere. 

  Send portfolio som pdf til: København: jf@lytt.dk eller Aarhus: jkb@lytt.dk

 • Jan 2021

  LYTT Architecture vinder sammen med Archidea Arkitekter og Humlebogruppen, anlæg af første etape af ny bæredygtig bydel ved Årslev, Fyn med 109 blandede boliger. Projektet er udviklet med afsæt i Faaborg-Midtfyns ambition om at skabe fremtidens forstad, en bæredygtig og grøn bydel der skal opnå guld i en efterfølgende DGNB certificering. Fremtidens forstad skal skabe rammerne for et bæredygtigt fællesskab på tværs af alder, livsstil og interesser. 

 • Jan 2021

  LYTT vinder projektkonkurrence om Frederiksberg Bakke. Vi opfatter stedet som et landskabsrum, der indgår i parterreanlægget og resten af Søndermarken. Vi vil med vores løsning sikre, at slottet igen bliver centrum i det samlede slotsanlæg med Frederiksberg Have og Søndermarken. Den nye forplads vil samle anlægget hen over Roskildevej og bliver en del af helheden.

 • Dec 2020

  LYTT har vundet én af tre førstepræmier i visionskonkurrencen for Kongelunden. Med forslaget har LYTT villet styrke billedet af Aarhus; byen mellem de to skove i nord og syd. Der er arbejdet med en nuanceret indpasning i terrænet for at fastholde det store billede af ‘skoven på skrænten’ og med det skabe et rodfæstet Aarhus-projekt.

 • Okt 2020

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har i LANDSKAB skrevet en artikel om Krøyers Plads. 
  Læs artiklen i sin fulde længde ved at klikke på billedet.

 • Okt 2020

  LYTT Architecture har sammen med AART Architects og MOE vundet konkurrencen om udformningen af nye byrum i Viby Syd i forbindelse med det nye bæredygtige kontor- og medborgerhus. Visionen for udviklingen af Viby Syd har fra starten været at skabe en sammenhængende bydel med en blandet beboersammensætning.

 • Sep 2020

  LYTT Architecture og CUBO Arkitekter har vundet Viborg Kommunes Arkitekturens Pris 2020 for Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen. LYTT Architecture har forestået helhedsplanen, designet og projekteret Hærvejsbroen, som er stedets samlende element. Partner i LYTT Niels Kjølhede modtog prisen, der blev overrakt af Viborgs borgmester og Formand for bedømmelseskomitéen Ulrik Wilbek. 

 • Sep 2020

  Hjemmesiden er nu fuldt udbygget. Det betyder, at du nu har mulighed for at gå på opdagelse i vores mange projekter, bl.a. via vores nye Danmarkskort, der viser hvert enkelt projekts geografiske placering. 

 • Sep 2020

  LYTT er udvalgt til at deltage i konkurrencen om Kemitorvet på DTU. Med på holdet er In Situ og Strunge.

 • Sep 2020

  LYTT er nomineret til Green Cities Award med Klimabyen Middelfart som det eneste danske projekt.

 • Sep 2020

  Læs Jannie Rosenberg Bendsens artikel i ARKITEKTEN 07 om rekonstruktionen af C.Th. Sørensens landskab ved Vestbad i Rødovre, som LYTT har stået for.

 • Sep 2020

  Læs Morten Borup og Susanne Grunkins  kronik, der efterlyser en mere grøn og bæredygtig arkitekturpolitik.

 • Sep 2020

  LYTT er prækvalificeret til at udarbejde en udviklingsplan for Nakskov Havn! Vi glæder os til samarbejdet med Transform og ETN Arkitekter samt Lollands Kommune. 

 • Sep 2020

  LYTT Architecture har sammen med NIRAS vundet udbuddet om at designe en løsning for den ca. 11 km lange kystlinje i Køge. Løsningen skal omfatte diger, mure, skots og mobile løsninger og bliver et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter. 

 • Sep 2020

  Mads Jordan har indviet Pusterummet, en ny sundhedspark i Skive, som både kan bruges i en sundhedsfaglig sammenhæng og som bypark for hele byen.