Urban & Landscape
Architecture

Hvinningdal Kirke

LYTT Architecture har sammen med Friis & Moltke tegnet den ny sognekirke i Hvinningdal med tilhørerende friarealer og kirkegård.

Landskabsprojektet omfatter en samlet disponering af kirke, opholdsarealer, ankomst, adgangsveje, parkering, stiforbindelser samt udlæg til en fremtidig urnekirkegård. Den nye kirke placeres øverst i landskabet – en markant placering, der understreger kirkens rolle som samlingspunkt for sognet og det omgivende landskab. Udearealerne udvikles med udgangspunkt i ønsket om at styrke det, der er: den lokale natur, kulturhistoriske spor og de landskabstræk, der kendetegner stedet i dag. Med afsæt i den stedskarakteristiske natur udvikles et varieret pallette af landskabsrum og oplevelser, der over tid vil styrke og udfolde stedets kvaliteter til glæde for kirkens besøgende og områdets beboere. Som formidler af stedets særlige karakter bidrager landskabsprojektet til at forankre den nye kirke og dens udearealer lokalt og historisk.

Rundt i landskabet omkring kirken indrettes små og større steder, der kan indgå i kirkens daglige liv og aktiviteter. Stederne er funktionelle og sanselige landskabsrum, der iscenesætter det nære – oplevelsen af træer, mennesker, planter og dyr – afbrudt af lange kig og oplevelsen af himlen, horisonten og landskabet set i den store skala. Bæredygtighed, robusthed og høj kvalitet har været væsentlige designparametre i udviklingen af terræn, belægninger, belysning, inventar og beplantningsstrategi, hvor visionen har været at skabe en harmonisk helhed, hvor det blivende – kirkens arkitektur – er i stadig dialog med det foranderlige i naturen og landskabet omkring den. 

Kirkens grundplan tegner sig som et kvadrat, der ud over selve kirkebygningen rummer to udendørspladser, som ligger i naturlig forlængelse af kirkens indre rum: en ankomstplads mod SØ og en udsigtsterrasse mod NV med plads til pauser, udeandagt og undervisning. Klima og bæredygtighed indgår på forskellig vis i projektet gennem LAR, et lavt plejeniveau på udearealerne samt et naturpræget og artsvarieret plantevalg, der er varieret og robust overfor klimatiske forandringer, og samtidig øger biodiversiteten lokalt. Terræn bearbejdes i et omfang, der sikrer tilgængelighed og fornuftig afvanding af de belagte flader og samtidigt indgår naturligt i sammenhængen.
Vinder af Silkeborg Kommunes Arkitekturpris 2023

Sted

Hvinningdal, Silkeborg

Bygherre

Balle Menighedsråd

Udført

2019 - 2022

Rolle

Underrådgiver

Areal

26.000 m²

Anlægssum

DKK 55 mio.

Samarbejdspartner

Friis & Moltke, Hamiconsult
  • Konkurrenceforslag
  • Projektering i alle faser
  • LAR
  • Myndighedsprojekt
  • Fagtilsyn

Relateret

Udviklingsplan for Hasle Kirkegård: Nænsom omdannelse fremhæver oplevelsesmæssige værdier. Bygherre: Hasle Sogns Menighedsråd