Urban & Landscape
Architecture

Kongelunden visionskonkurrence

LYTT Architecture har vundet én af tre førstepræmier i visionskonkurrencen for Kongelunden. Visionsforslaget tager udgangspunkt i Kongelundens beliggenhed og funktion og i det storslåede landskab, der blev skabt under istiden. Med forslaget har LYTT Architecture ville styrke billedet af Aarhus; byen mellem de to skove i nord og syd. Der er arbejdet med en nuanceret indpasning i terrænet for at fastholde det store billede af ‘skoven på skrænten’ og med det skabe et rodfæstet Aarhus-projekt.

Aarhus er en by opstået ved åen ud til bugten mellem de to skove, der ligger mod nord og syd. Terrænet i Kongelunden bærer fortællingen om den smeltevandsdal, der danner det storladne landskab med stejle skrænter ned mod Aarhus Bugt. Gennem tiderne er istidens terrasserede terræn bearbejdet med opbygning af flere vandrette plateauer for at skabe funktionelle rammer til idrætten. Det formelle aksiale anlæg leder fra Aarhus midtby ud til Aarhus Stadion i Kongelundens vilde skov. Det er i dette møde, vi finder essensen af Kongelunden; menneskets mange forskellige fysiske fritidsudfoldelser samlet i en arkitektonisk ramme i den bynære natur, og herfra kan man se Risskov, bugten og spiret på domkirken. Kongelunden er en del af Aarhus’ DNA. Vi vil styrke billedet af byen mellem de to skove, og vi arbejder nuanceret med indpasningen i terrænet for at fastholde det store billede af ‘skoven på skrænten’ for dermed at skabe et rodfæstet Aarhus-projekt. Vi vil genskabe tanken om idrætten samlet i Kongelunden, en sportsskov, hvor de mange forskellige idrætsgrene kan mødes og udveksles under kronernes løv i et fællesskab med alle Kongelundens andre brugere, der vælger skoven som ramme for deres fritidsinteresser. Vores vision er at skabe et anlæg, hvor bygningselementer og brugere ikke vender ryggen til hinanden og skaber bagsider, men indgår i et samlet koncentreret arkitektonisk konglomerat, en Agora, med en tydelig kontakt til Kongelundens mange perifere elementer. Og vores vision er at understrege den landskabelige placering på skrænten mellem skovens træer, midtbyens grønne trædesten til den omkringliggende skov og forstad, så Kongelunden ikke lukker sig om sig selv, men griber fat i naboområderne. Visionen indfries ved fortætning i anlægget. En fortætning og samling af bygninger for at øge funktionaliteten og oplevelsen og en fortætning af træerne, for at synliggøre skoven og fortællingen om idrætten mellem træerne. Vores tilgang til opgaven ligger i landskabssnittet, der beskriver Kongelundens terræn som en terrassering med vandrette plateauer, dels skabt af istiden og dels skabt af mennesket. Hvert plateau har sin programmering, og overgange mellem funktionerne markeres af skrænter, der anvendes som tribuner. Således synliggøres det istidslandskab, der danner ramme for Kongelunden - og hele Aarhus.

Med Axel Høeg-Hansens røde hovedbygning for Ceres Park har Kongelunden en markant hovedentré og markør, men Kongelundens epicenter skal være Agoraen i bygningsmassens midte, hvorom alle væsentlige bygninger samler sig og efterlader en pause i midten; Det Røde Torv, Kongelundens nye mødested.

Uddrag fra dommerbetænkningen: "Alt i alt et tydeligt og systematisk udarbejdet forslag, som kommer rundt om hele Kongelunden og alle relevante temaer, og som fremstår meget komplet. Forslaget er klart formidlet og rummer et af de bedste, mest ambitiøse og brugbare bud på disponeringen af idrætscampus med et tydeligt ønske om, at idrætten forenes i Kongelunden, og at skoven ”på skrænten” er aarhusiansk og kan danne ramme for et fritidsliv for alle."


Sted

Aarhus

Bygherre

Kongelunden Sekretariat

Samarbejdspartner

Professor Mogens A. Morgen
  • Konkurrenceforslag

Relateret

Friluftslaboratorium for leg, læring, fordybelse og naturoplevelser i naturfølsomt område. Fokus på ankomster og tilgængelighed. Bygherre: Naturstyrelsen, By&Havn og Københavns Kommune