Urban & Landscape
Architecture

Kongelunden visionskonkurrence

LYTT Architecture har vundet én af tre førstepræmier i visionskonkurrencen for Kongelunden. Visionsforslaget tager udgangspunkt i Kongelundens beliggenhed og funktion og i det storslåede landskab, der blev skabt under istiden. Med forslaget har LYTT Architecture ville styrke billedet af Aarhus; byen mellem de to skove i nord og syd. Der er arbejdet med en nuanceret indpasning i terrænet for at fastholde det store billede af ‘skoven på skrænten’ og med det skabe et rodfæstet Aarhus-projekt.

Vi vil genskabe tanken om idrætten samlet i Kongelunden, en sportsskov, hvor de mange forskellige idrætsgrene kan mødes og udveksles under kronernes løv i et fællesskab med alle Kongelundens andre brugere, der vælger skoven som ramme for deres fritidsinteresser. Vores vision er at skabe et anlæg, hvor bygningselementer og brugere ikke vender ryggen til hinanden og skaber bagsider, men indgår i et samlet koncentreret arkitektonisk konglomerat, en Agora, med en tydelig kontakt til Kongelundens mange perifere elementer. Og vores vision er at understrege den landskabelige placering på skrænten mellem skovens træer, så Kongelunden ikke lukker sig om sig selv, men griber fat i naboområderne. Visionen indfries ved fortætning i anlægget. En fortætning og samling af bygninger for at øge funktionaliteten og oplevelsen og en fortætning af træerne, for at synliggøre skoven og fortællingen om idrætten mellem træerne. Vores tilgang til opgaven ligger i landskabssnittet, der beskriver Kongelundens terræn som en terrassering med vandrette plateauer, dels skabt af istiden og dels skabt af mennesket. Hvert plateau har sin programmering, og overgange mellem funktionerne markeres af skrænter, der anvendes som tribuner. Således synliggøres det istidslandskab, der danner ramme for Kongelunden - og hele Aarhus.
1. præmie i åben konkurrence

Sted

Aarhus

Bygherre

Kongelunden Sekretariat

Udført

2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

72 ha

Samarbejdspartner

Professor Mogens A. Morgen
  • Konkurrenceforslag

Relateret

Friluftslaboratorium for leg, læring, fordybelse og naturoplevelser i naturfølsomt område. Fokus på ankomster og tilgængelighed. Bygherre: Naturstyrelsen, By&Havn og Københavns Kommune.