Urban & Landscape
Architecture
LYTT på studietur 

By- & Landskabsarkitektur der skaber varig forandring

Du skal lytte – virkelig lytte, hvis du vil skabe holdbar og varig forandring. Tag stedet ind, bearbejd det og form fremtiden. Hver dag arbejder vi for at skabe værdifulde levesteder og attraktive byrum, der løser samfundsmæssige problemer. Vores hjerte banker for løsninger, der skaber værdi for fremtidige generationer.

Aktuelt

LYTT er en del af Team TRUST, der har vundet genudbud af Københavns Kommunes store strategiske partnerskab. Selv om Team TRUST har haft opgaven de seneste fem år og opnået stor erfaring med den særlige arbejdsform, så bliver de kommende fire år med en ny strategi, hvor der er fokus på bæredygtighed. 

Læs mere ved at klikke på billedet.

LYTT søger to stærke sagsarkitekter til vores kontorer i Aarhus og København. 

Vi inviterer til LYTTBAR for at fejre 50 dygtige og engagerede kolleger, 3  nye associerede partnere og 1½  år med LYTT i landet.

Vi åbner LYTTBAR kl 14:00  

Fredag d. 29. oktober i København                                              
Fredag d. 5. november i Aarhus

På etårsdagen for tilblivelsen af LYTT Architecture udnævnes nu tre nye associerede partnere. De tre nye associerede partnere har i flere år været en del af LYTTs gruppe af nøglemedarbejdere med ansvar som projektledere og teamledere og alle tre har en bred erfaring indenfor fagets mange discipliner.

Fra afdelingen i Aarhus er det her Karen Marie Fisker Langkjer og Anne Hartvig Mogensen

Og fra afdelingen i København er det Tine Vogt.

Troldhedestien er indviet! Troldhedestien er en natursti der løber nær en tidligere jernbanestrækning ved Kolding. Projektet har til formål at skabe nye rum og rammer for oplevelser og udfoldelse i naturen. Nye faciliteter og let adgang til naturen skal skabe fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger. 


LYTT er med på entreprenør A. Enggaards team, der har vundet totalentreprisekonkurrencen for Universitetsbyen Aarhus BSS. Én af de bærende byarkitektoniske hovedtanker bag Universitetsbyen er, at visuel åbenhed mod omverden skal bidrage til et åbent og levende by- og campusområde.

LYTT vinder projektkonkurrence om Frederiksberg Bakke. Vi opfatter stedet som et landskabsrum, der indgår i parterreanlægget og resten af Søndermarken. Vi vil med vores løsning sikre, at slottet igen bliver centrum i det samlede slotsanlæg med Frederiksberg Have og Søndermarken. 

LYTT har vundet én af tre førstepræmier i visionskonkurrencen for Kongelunden. Med forslaget har LYTT villet styrke billedet af Aarhus; byen mellem de to skove i nord og syd. Der er arbejdet med en nuanceret indpasning i terrænet for at fastholde det store billede af ‘skoven på skrænten’ og med det skabe et rodfæstet Aarhus-projekt.

I en parallelkonkurrence har LYTT sammen med TRANSFORM udarbejdet udviklingsplanen ’Byens Vand’, der er et bud på, hvordan Horsens bymidte kan udvikles til i fremtiden at tilbyde levende blågrønne og klimasikrede byrum. 

LYTT modtager Brolæggerprisen 2020 for deres faglige viden om og interesse for brolæggerfaget. Tegnestuen er meget stolte over at modtage prisen, hvilket er en stor inspirationskilde til fortsat at arbejde med brolægning og udvikling af nye ideer til brug af de smukke materialer. 


LYTT Architecture har netop afleveret sit endelige forslag "Som Landet Ligger" til klimasikring af Dragør Kommune, herunder sikring af kommunens 13 km lange kyststrækning samt skybrudssikring. 

  

LYTT Architecture har sammen med AART Architects og MOE vundet konkurrencen om udformningen af nye byrum i Viby Syd i forbindelse med det nye bæredygtige kontor- og medborgerhus. Visionen for udviklingen af Viby Syd har fra starten været at skabe en sammenhængende bydel med en blandet beboersammensætning.

LYTT har med arkæologisk akkuratesse rekonstrueret C. Th. Sørensens friluftteateret på Bellahøj. Scenen er allerede inden aflevering indtaget af begejstrede skoleelever.

Med øje for den kulturhistoriske arv og de omkringliggende naturperler, er LYTT ved at transformere Aulum Kirkegård til en harmoni mellem et traditionelt struktureret mindested og et mere vildtvoksende og sammensat oplevelseslandskab, med særlige steder til stilhed og samvær.

LYTT er ved at lægge sidste hånd på et forslag til udvikling af Middelfart Marina fra en traditionel marina til et maritimt kraftcenter og multifunktionelt rekreativt mødested i det naturskønne Fænøsund. Nu med fyrtårn.

I Naturpark Amager er vi ved at forme et projekt, der skal understøtte helhedsoplevelsen af det 35 km2 store variererede naturområde tæt på Københavns centrum.