Urban & Landscape
Architecture

Ny Rosborg

LYTT Achitecture har udarbejdet udviklingsplanen for Ny Rosborg, der bliver fremtidens resiliente bydel i Vejle. Med denne nye bydel vokser Vejle, på nænsomt indpasset vis, ud i Ådalen og vender et før utilgængeligt deponi til attraktivt udflugtsmål og et mangfoldigt og klimatilpasset by- og boligområde. 

Projektets visionære udvikling bygger videre på Vejles landskabelige og bymæssige dna og Vejle Kommunes høje ambitioner og arbejde i ’100 Resilient Cities’. Ny Rosborg vil i fremtiden ikke blot praktisk håndtere en række udfordringer, men via en eksperimenterende og lærende tilgang bidrage til en reel kulturændring hos de fremtidige beboere og de børn, der vokser op som en del af det nye fællesskab i Ny Rosborg.

Ny Rosborg bliver et trinbræt til naturen for Vejles nuværende og kommende indbyggere, og samtidig er Ny Rosborg en tæt bydel med oplevelsesrige kvartergader og rolige naturrum. Ådalens blågrønne natur trækkes ind fra sydvest og omslutter de bebyggede holme, der danner bydelens kvarterer. Det blågrønne landskab grænser også op til nabokvartererne og vil både fungere som grøn buffer og være en inviterende forbindelse til alle de rekreative oplevelser, som skyder frem i Ny Rosborgs blågrønne landskab.

Visionen om en tæt bydel med natur, hverdagseventyr og fællesskaber bliver indfriet gennem arbejdet med holistiske og robuste udviklingsprincipper, som sikrer, at Ny Rosborg både bliver ”et godt sted at bo” og ”et godt sted at besøge”. Tilgangen er at arbejde med resiliens som løftestang for byens identitet, lade fællesskaber gro gennem invitation og involvering samt udarbejde en mobilitetsstrategi, som handler om at flette Ny Rosborg sammen med byens eksisterende veje og stier. På den måde bliver Ny Rosborg en stærk bydel og en attraktiv destination. Udviklingen med at skabe liv og fællesskaber i området er allerede i gang. Den nye resiliente bydel kommer på sigt til at huse 4-5000 nye indbyggere, og de første byggerier forventes at skyde op inden for de næste 2-3 år. 

Sted

Vejle

Bygherre

Vejle Kommune

Rolle

Totalrådgiver

Udført

2019 - 2025

Areal

40 ha

Samarbejdspartner

AART, NIRAS, Arcadis
  • Udviklingsplan

Relateret

Helhedsplan for og anlæg af campusområde med ankomstareal, kantineterrasse, parkeringsarealer og aktivitetsstier i grønne omgivelser. Bygherre: Novozymes.