Urban & Landscape
Architecture

Udviklingsplan for Hvide Sande

LYTT har sammen med E+N Arkitekter, Urban Goods, Trafikplan og Colliers vundet konkurrencen om at udarbejde en stra­tegisk-fysisk udviklingsplan for Hvide Sande, som er en fascineren­de havne- og kystby med en unik placering mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. 

LYTT har sammen med E+N Arkitekter, Urban Goods, Trafikplan og Colliers vundet konkurrencen om at udarbejde en stra­tegisk-fysisk udviklingsplan for Hvide Sande, som er en fascineren­de havne- og kystby med en unik placering mellem Vesterhavet og Ringkøbing Fjord. Det er en by med mange potentialer og samtidig en by med udfordringer, herunder blandt andet mangel på fysiske forbindelser på tværs af byen og til det store landskab og mangel på gode overnatningsmuligheder, butikker og spisesteder, der kan gøre byen mere attraktiv. Visionen er, at byen udvikles i synergi mellem turisme, byens havneaktiviteter og bosætning, at opgradere de offentlige rum og skabe nye forbindelser på tværs af byens nuværende struktur.

Udviklingsplanen tager udgangspunkt i 4 strategier:

1. at fortætte med en ny logisk zonering af byen 
2. at skabe nye byrum og opholdssteder, der styrker oplevelsen af den autentiske havneby og sikrer et velfungerende bevægelsesflow og wayfinding
3. at lave robuste løsninger for trafik og parkering, og foretage en opgradering af gangstier til fordel for bløde trafikanter
4. at under­støtte den rå og barske natur og gøre den mere nærværende i byen. 
 
Udviklingsplanen er en del af Realdanias indsats; Vestkysten viser Vejen, som bidrager til at løfte kvaliteten af flere af de centrale kyst­byer langs Vestkysten. Der er i projektet en stærk borgerinddra­gelse samt tæt samarbejde med byens aktører og interessenter.

Sted

Hvide Sande

Bygherre

Ringkøbing-Skjern Kommune

Udført

2019-2020

Rolle

Totalrådgiver

Samarbejdspartner

E+N, Urban Goods, Trafikplan, Colliers, Orbicon og konsulent Jørgen Ole Bærenholdt
  • Brugerinddragelse
  • Konkurrenceforslag
  • Skitseforslag

Relateret

Renovering af udearealer ved det almennyttige boligområde Trigepar­ken i Trige ved Aarhus. Fokus på inddragelse, tryghed, infrastruktur og helhedsorienteret wayfindingsstrategi. Bygherre: Boligforeningen Ringgården