Urban & Landscape
Architecture

Nyt fra LYTT

Følg med i hvad der sker hos LYTT. Nyt om sager, artikler og personer, og hvad medierne skriver om LYTT Architecture.
  • Okt 2023

    LYTT har sammen med NIRAS og BRIQ vundet konkurrencen om at udvikle PLUSSET i Herning – et stort samlende byrum, som kommer til at ligge på den gamle sygehusgrund. Projektet bliver det hidtil største byudviklingsprojekt i Herning Kommune. I vores konkurrence- forslag har vi bl.a. haft fokus på at gøre PLUSSET til et stærkt arkitektonisk og oplevelsesrigt byrum, der giver plads til både vild natur og iværksætteri. 

  • Jan 2023

    LYTT har sammen med NIRAS vundet opgaven med at udvikle Frederikssund Bymidte. Projektet ”Frederikssund møder vandet – livet mellem by og fjord” skal både indeholde kystbeskyttelse mod stormflod og havvandsstigninger, men skal i lige så høj grad bidrage til byliv i Frederikssund bymidte. Projektets titel er velvalgt og favner opgavens essens, nemlig Frederikssunds nærhed til vandet og det liv, der udspiller sig i den dynamiske overgang mellem by og vand.

  • Jun 2022

    LYTT har vundet konkurrencen om en Strategisk fysisk udviklingsplan for Grenaa, med hjælp fra Norrøn og Niras. Forslaget indeholder dels et billigt åbningstræk, der skal samle og formidle, og dels en langsigtet og ambitiøs plan for udvikling og beskyttelse af by og havn.