Urban & Landscape
Architecture

Nyt fra LYTT

Følg med i hvad der sker hos LYTT. Nyt om sager, artikler og personer, og hvad medierne skriver om LYTT Architecture.
 • Okt 2023

  Kulturministeren har udpeget vores partner Jacob Fischer til Det Særlige Bygningssyn. 
  Bygningsfredningsloven har til formål at værne om landets bygninger og landskaber af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi. Det Særlige Bygningssyn er rådgiver for kulturministeren i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål og indstiller blandt andet bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker til fredning samt rådgiver om større restaureringsarbejder. C.Th. Sørensens Måneporten i Klampenborg er det seneste landskabsarkitektoniske værk, der er blevet fredet.


 • Jan 2023

  I samarbejde med LOOP Architects og VIGGO MADSEN Ingeniører har team LOOP vundet den spektakulære opgave med at anlægge et nyt oplevelsescenter. Det kuperede landskab omkring Køge Å bliver nænsomt iscenesat, så vejen fra oplevelsescenteret, og ned til Køge Ådal og op til borgringen på den anden side åen, i sig selv bliver en oplevelse. Allerede ved ankomsten til oplevelsescenteret sættes situationen i scene og parkeringen udføres som en diskret skovparkering under fritvoksende træer.

 • Okt 2021

  Team LYTT er udvalgt til at deltage i parallelopdraget for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum. Vi er meget stolte af at være blandt de tre teams, som skal give hver sit bud på en udviklingsplan for Lyngby Centrum. Vi glæder os til både at dykke ned i den strategiske udviklingsopgave og de konkrete designopgaver i byrummene sammen med vores stærke hold bestående af Jaja Architects, Niras og Fremforsk Center for Fremtidsforskning. Vi ser desuden frem til et spændende samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, Realdania og ikke mindst de mange interessenter i området. 

 • Sep 2021

  LYTT har vundet den sjældent udbudte opgavetype med at anlægge en ny kirkegård på den bare kuperede stubmark i kanten af Karlslunde. Charlotte Skibsted har lavet den første skitse for Karlslunde Menighedsråd og LYTT skal nu, med hjælp fra Øllgaard Ingeniører, stå for detailudformning, projektering og udførelse. 

 • Aug 2021

  LYTT er rigtig glade for, sammen med Rørbæk og Møller, EKJ, Varmings Tegnestue, Arup og Geo, at have vundet den ambitiøse og omfattende restaurering af Nationalbanken. Hele den fantastiske bygning og dens ikoniske gårdhaver og taghaver skal frem mod 2028 restaureres gennemgribende, så dette vigtig stykke kulturarv også kan glæde næste generationer.

 • Apr 2021

  LYTT er med på entreprenør A. Enggaards team, der har vundet totalentreprisekonkurrencen for Universitetsbyen Aarhus BSS. Én af de bærende byarkitektoniske hovedtanker bag Universitetsbyen er, at visuel åbenhed mod omverden skal bidrage til et åbent og levende by- og campusområde.