Urban & Landscape
Architecture

Nyt fra LYTT

Følg med i hvad der sker hos LYTT. Nyt om sager, artikler og personer, og hvad medierne skriver om LYTT Architecture.
 • Maj 2024

  Det midlertidige Vesterbro Torv er klar til foråret!Vi har sammen med Aarhus Kommune og Cowi arbejdet hårdt for at gøre det midlertidige Vesterbro Torv klar til foråret, og nu er det åbent for alle! Det nye grønne åndehul midt i Aarhus C byder på mindre trafik og mere plads til ophold. Vi har bl.a. genbrugt materialer fra den tidligere p-kælder som grusbelægning og genplantet de træer som tidligere stod på pladsen, for at skabe en hyggelig og indbydende atmosfære.

 • Apr 2024

  LYTT er med på ét af de vindende hold, der er blevet tildelt rammeaftale vedr. Den Kongelige Bygningsinspektørs ydelser, inspektorat 3. Vores stærke team består af Nøhr & Sigsgaard, Center for Bygningsbevaring i Raadvad, Klaus Nielsen Ingeniørfirma og R3DA. Vi er super stolte og glæder os meget til at komme i gang med de spændende opgaver, der skal sikre vores byggede kulturarv for fremtiden. 

 • Okt 2023

  LYTT har sammen med NIRAS og BRIQ vundet konkurrencen om at udvikle PLUSSET i Herning – et stort samlende byrum, som kommer til at ligge på den gamle sygehusgrund. Projektet bliver det hidtil største byudviklingsprojekt i Herning Kommune. I vores konkurrence- forslag har vi bl.a. haft fokus på at gøre PLUSSET til et stærkt arkitektonisk og oplevelsesrigt byrum, der giver plads til både vild natur og iværksætteri. 

 • Okt 2023

  Kulturministeren har udpeget vores partner Jacob Fischer til Det Særlige Bygningssyn. 
  Bygningsfredningsloven har til formål at værne om landets bygninger og landskaber af arkitektonisk, kulturhistorisk og miljømæssig værdi. Det Særlige Bygningssyn er rådgiver for kulturministeren i bygningsfrednings- og bevaringsspørgsmål og indstiller blandt andet bygninger og selvstændige landskabsarkitektoniske værker til fredning samt rådgiver om større restaureringsarbejder. C.Th. Sørensens Måneporten i Klampenborg er det seneste landskabsarkitektoniske værk, der er blevet fredet.


 • Aug 2023

  Team HOLSCHER NORDBERG, ADEPT, LYTT, ARTELIA og REALISE DANMARK er kåret som vinder af helhedsplankonkurrencen for byudvikling ved København Syd – en ny levende bydel omkring et af Københavns vigtigste trafikale knudepunkter. I konkurrenceforslaget har teamet haft særlig fokus på at skabe nære sammenhænge til den eksisterende by, samtidig med at der peges på nyskabende strategier for byliv, tryghed og bynatur. 

 • Jul 2023

  Partner Jacob Fischer deltog i debataften på rådhuset i Nürnberg ifm. vandreudstillingen Lebenswerte Stadt - 28xStadtentwicklung in Dänemark, som Foreningen Baulust og den danske ambassade i Berlin har arrangeret. Udstillingen gør begrebet ”bæredygtighed” konkret og viser projekter inden for bl.a. klimatilpasning og biodiversitet, hvor LYTT bidrager med erfaring fra Klimabyen Middelfart. Læs mere om udstillingen her

 • Jul 2023

   Partner og landskabsarkitekt Morten Weeke Borup er udpeget til tillidserhvervet som Danske Landskabsarkitekters repræsentant i Den Danske Lyspris' jury. Hensigten med Den Danske Lyspris er at sætte fokus på lys og mennesker. Dette sker ved at fremhæve spændende, veldesignede og veludførte lysprojekter i Danmark. Prisen skal samtidig medvirke til at profilere lysbranchen og Dansk Center for Lys.

 • Jun 2023

  Karlslunde Parkkirkegård er indviet efter mere end 10 års tilløb og en intens og koncentreret projekterings- og udførelsesperiode på kun to år, stærkt forstyrret af først alt for megen regn, siden alt for lidt regn. Kirkegården er etableret på bar mark, der for to år siden var en simpel hvedemark, nu en slette med lunde, hvor de døde finder hvile.

 • Jun 2023

  ”Sæt pris på bynatur” - ny publikation fra Green Cities, der bl.a. præsenterer cases fra kommuner, som har fået beregnet den økonomiske værdi i kroner og øre på parker og natur. Læs LYTT's bidrag til publikationen på side 28, hvor vi fortæller om arbejdet med Ny Rosborg ved Vejle. 

 • Jun 2023

  Naturpark Amager er nu officielt indviet. Som totalrådgiver på projektet er vi hos LYTT  meget stolte af resultatet og glæder os over, at københavnerne (og andre!), nu får adgang til nye naturoplevelser langs den storslåede kyststrækning fra Havneslusen Nord til Byskoven. Denne strækning byder på trappeanlæg med udsigtsplatform, badefaciliteter, anløbsbro til kajakker og småbåde samt faciliteter til motion og leg.

 • Maj 2023

  LYTT og Kjellander Sjöberg har vundet 3 store byudviklingsopgaver i Faaborg Midtby: Banegårdskvarteret skal udvikles med boliger og rekreative funktioner med udgangspunkt i de eksisterende, landskabelige kvaliteter. På Slagterigrunden skal vi videreudvikle vores vindende forslag til Faarborg Udviklingsplan fra 2019, hvor vi har udpeget forskellige oplevelsespotentialer for området. Herforuden skal vi sikre Faaborg mod fremtidige havvandsstigninger med en rekreativ stormflodssikring, som strækker sig 1 km langs kysten. 

 • Apr 2023

  Vi har vundet alle 8 delaftaler under rammeaftalen om totalrådgivning vedr. renovering af almene boliger for DAB i to super stærke teams bestående af DOMUS arkitekter, P+P arkitekter, OJ Rådgivende Ingeniører, DEM A/S, H+ A/S og H+TNT. Vi ser frem til at realisere drømmen om flere almene boliger og demografiske blandede byer i både Øst- og i Vestdanmark sammen med en ambitiøs boligorganisation. 

 • Apr 2023

  Bygger vi grønne energianlæg på bekostning af æstetikken? De tekniske anlæg har en markant indvirkning på landskabet, og det er vigtigt, at vi ikke glemmer æstetikken og naturen i vores bestræbelser på at opbygge disse energilandskaber. Vi må sikre, at de grønne energianlæg opfylder deres funktion og harmonerer med omgivelserne, så vi ikke mister tilknytningen til vores omgivelser. LYTT bidrager med perspektiver på denne problematik sammen med forskellige kloge folk fra branchen i den ny podcast-serie.
  Lyt til den her 

 • Mar 2023

  LYTT har i samarbejde med Jammerbugt Kommune udarbejdet fire atlas i perioden 2017-2023, som kortlægger, analyserer og anbefaler retningen for områdernes udvikling med udgangspunkt i stedernes karakter. Det har vi skrevet en 
  artikel om, som kan læses i denne måneds udgave af Byplan Nyt – læs den her

 • Feb 2023

  LYTT Architecture har forpligtet sig til at arbejde aktivt for og efterleve principperne i The Gender Diversity Pledge – DI’s strategi for større kønsdiversitet, som kan læses her

 • Jan 2023

  LYTT har sammen med NIRAS vundet opgaven med at udvikle Frederikssund Bymidte. Projektet ”Frederikssund møder vandet – livet mellem by og fjord” skal både indeholde kystbeskyttelse mod stormflod og havvandsstigninger, men skal i lige så høj grad bidrage til byliv i Frederikssund bymidte. Projektets titel er velvalgt og favner opgavens essens, nemlig Frederikssunds nærhed til vandet og det liv, der udspiller sig i den dynamiske overgang mellem by og vand.

 • Jan 2023

  I samarbejde med LOOP Architects og VIGGO MADSEN Ingeniører har team LOOP vundet den spektakulære opgave med at anlægge et nyt oplevelsescenter. Det kuperede landskab omkring Køge Å bliver nænsomt iscenesat, så vejen fra oplevelsescenteret, og ned til Køge Ådal og op til borgringen på den anden side åen, i sig selv bliver en oplevelse. Allerede ved ankomsten til oplevelsescenteret sættes situationen i scene og parkeringen udføres som en diskret skovparkering under fritvoksende træer.

 • Jan 2023

  LYTT er med på et af de tre udvalgte teams, der skal deltage i konkurrencen om byudvikling ved København Syd! Metroselskabet I/S har prækvalificeret vores team som består af Holscher Norberg, ADEPT, LYTT Architecture, MOE og Realise til at gå videre i konkurrencen om at udarbejde en helhedsplan for et nyt byområde i København Syd omkring Ny Ellerbjerg Station. Den fremtidige byudvikling forventes at indeholde erhverv, boliger, butikker og andre bylivsfunktioner, der understøtter et trygt lokalmiljø og et dynamisk byliv.

 • Nov 2022

  Lisbjerg ved Aarhus er et af Danmarks største byudviklingsprojekter. LYTT er udvalgt som rådgiver til at udvikle de rekreative natur- og parkområder i den mest centrale del af byen. Kommunens vision og vores opgave er at sikre den nemme adgang til naturen og det karakteristiske landskab, som er Lisbjergs stærkeste kvalitet. Vi skal arbejde med blå-grønne strukturer og øge muligheden for aktivitet i naturrummene ved at forbinde de eksisterende naturkvaliteter i et sammenhængende landskabeligt loop. 

 • Nov 2022

  Hvinningdal Kirke er nu officielt indviet ved festgudstjeneste og reception. Den nye kirke bliver samlingspunkt for hele lokalområdet, og i udearealerne er der skabt rum, som kan bruges i kirkens daglige virke.  

 • Sep 2022

  LYTT har i samarbejde med Realise og Johanne Bugge udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Sydfalster, og planen er netop blevet godkendt af Byrådet i Guldborgsund Kommune. Det strategiske fokus i planen er bl.a. at styrke den grønne mobilitet for at øge turismen, og samtidig passe på den unikke natur. Yderligere sætter planen en retning for erhvervsudvikling og bosætning.
  Dyk ned i hele udviklingsplanen her

 • Jul 2022

  Vi er utrolig stolte over at kunne fortælle, at LYTT i team med P+P arkitekter som totalrådgiver samt Gründl Haahr Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører & Tri-Consult  har vundet konkurrencen om at realisere Fremtidens Vejlby Vest. Den almene boligorganisation ALBOA er sammen med Aarhus Kommune bygherre på projektet. Vejlby Vest har en lang historie og er et helt unikt alment boligkvarter, som beboerne, der i mange tilfælde har boet der i mange år, føler en særlig tilknytning til og er glade for at bo i. Og sådan skal det blive ved med at være. Med vores vinderprojekt kommer det til at ske gennem en realiseringen af en visionær helhedsplan for området, arkitektur i høj kvalitet og kreativ landskabsarkitektur.

 • Jun 2022

  LYTT har vundet konkurrencen om en Strategisk fysisk udviklingsplan for Grenaa, med hjælp fra Norrøn og Niras. Forslaget indeholder dels et billigt åbningstræk, der skal samle og formidle, og dels en langsigtet og ambitiøs plan for udvikling og beskyttelse af by og havn.

 • Apr 2022

  LYTT har vundet opgaven om en helhedsplan der skal sætte rammerne for udvikling af Hvide Sande Havn. I Hvide Sande er havneaktiviteterne tæt forbundet med byens udvikling og planen skal konkret belyse, hvilke arealer der er udviklingsparate og skabe sammenhæng i de forskellige tiltag, der sættes i gang. Processen skal sikre, at udviklingen af havnen sker til gavn for både havnens erhverv, lokalbefolkningen og de mange turister, der hvert år besøger byen.

 • Apr 2022

  LYTT har vundet opgaven om en helhedsplan for et nyt 100 ha stort boligområde i det vestlige Nyborg. Helhedsplanen skal bygge på bæredygtige principper med plads til vand og natur, hvilket er en integreret del af LYTT's arbejdsmetode og værdisæt, som altid tager udgangspunkt i stedets iboende værdier og kvaliteter, der bearbejdes så de bidrager positivt til at skabe en mere bæredygtig fremtid. 

 • Feb 2022

  Hos LYTT har vi lært meget af vores første LCA test, og det vil vi gerne dele med omverdenen. Her kan du læse om de potentialer og barrierer, som vi har identificeret ift. at bruge værktøjet på et landskabsprojekt. Samtidig er det vores mål at dykke endnu mere ned i værktøjet, så det bliver en del af vores daglige arbejde. 

 • Dec 2021

  Hos LYTT er vi midt i en læringsproces, hvor vi tester LCA Byg på vores landskabsprojekter. For nylig har vi afleveret projektforslag på ’FIB 16’, som er en mindre renoveringsopgave på Aalborg Universitet, Campus Øst, hvor en række beskyttelsesrum i bygningens kælder skal omdannes til grupperum og studiemiljø for de studerende med forbedret indeklima og dagslysforhold. Læs mere her.

 • Nov 2021

  LYTT er en del af Team TRUST, der har vundet genudbud af Københavns Kommunes store strategiske partnerskab. Selv om Team TRUST har haft opgaven de seneste fem år og opnået stor erfaring med den særlige arbejdsform, så bliver de kommende fire år med en ny strategi, hvor der er fokus på bæredygtighed. Læs mere ved at klikke på billedet.

 • Nov 2021

  LYTTs konkurrenceforslag til revitalisering af Kongelunden ved Aarhus er beskrevet i LANDSKAB nr. 7.
  Læs artiklen ved at klikke på billedet.

 • Okt 2021

  Team LYTT er udvalgt til at deltage i parallelopdraget for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum. Vi er meget stolte af at være blandt de tre teams, som skal give hver sit bud på en udviklingsplan for Lyngby Centrum. Vi glæder os til både at dykke ned i den strategiske udviklingsopgave og de konkrete designopgaver i byrummene sammen med vores stærke hold bestående af Jaja Architects, Niras og Fremforsk Center for Fremtidsforskning. Vi ser desuden frem til et spændende samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, Realdania og ikke mindst de mange interessenter i området. 

 • Okt 2021

  Vi glæder os over at have modtaget Kolding Kommune arkitekturpris ifm. Arkitekturens Dag i går, hvor Troldhedestien i Kolding med honoreret under temaet ”Nye forbindelser til naturen”.  Den rekreative stiforbindelse blev belønnet for det smukke og funktionelle anlæg, der gør naturen og historien tilgængelig for alle. Desuden modtog et af LYTTs andre projekter, Bertram Knudsens Vej, en hædrende omtale for at være ”- et varieret og velindrettet boligområde, der giver gode rammer for hverdagslivet”. 

 • Sep 2021

  LYTT har vundet den sjældent udbudte opgavetype med at anlægge en ny kirkegård på den bare kuperede stubmark i kanten af Karlslunde. Charlotte Skibsted har lavet den første skitse for Karlslunde Menighedsråd og LYTT skal nu, med hjælp fra Øllgaard Ingeniører, stå for detailudformning, projektering og udførelse. 

 • Sep 2021

  LYTT har vundet opgaven om at udarbejde en udviklingsplan for Møn med sin enestående natur med fokus på bæredygtig mobilitet, infrastruktur og turisme. Sammen med Johanne Bug­ge Experience Consult og RAW Mobility er LYTT Architecture som hovedrådgiver blevet valgt til at løse denne spændende opgave i løbet af efteråret og vinteren. 

 • Aug 2021

  LYTT er på det vindende hold med Kjær & Richter, CC Contractor og AFRY, der skal opføre et nyt lærings- og aktivitetsbyggeri i den nye, bæredygtige bydel Nye i Aarhus Kommune.

 • Aug 2021

  LYTT er rigtig glade for, sammen med Rørbæk og Møller, EKJ, Varmings Tegnestue, Arup og Geo, at have vundet den ambitiøse og omfattende restaurering af Nationalbanken. Hele den fantastiske bygning og dens ikoniske gårdhaver og taghaver skal frem mod 2028 restaureres gennemgribende, så dette vigtig stykke kulturarv også kan glæde næste generationer.

 • Jul 2021

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har skrevet en medrivende artikel i LANDSKAB om tre meget forskellige klassiske steder i København, der stadig danner forbillede for det gode byrum; Amalienborg Slotsplads, Sankt Hans Torv og Bibliotekshaven. 
  Læs artiklen ved at klikke på billedet.

 • Jun 2021

 • Jun 2021

  Troldhedestien er indviet! En natursti der løber nær en tidligere jernbanestrækning ved Kolding. Projektet har til formål at skabe nye rum og rammer for oplevelser og udfoldelse i naturen. Nye faciliteter og let adgang til naturen skal skabe fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger. 

 • Jun 2021

  LYTT er med på vinderteamet sammen med Entreprenør Morten C Henriksen A/S, GPP Arkitekter A/S, ISC Consulting Engineers A/S og Jysk svømmebadsteknik for Næstved Svømmebad, som bliver et fyrtårn for Region Sjælland, der skal understøtte ambitionen om at blive regionens førende svømmeklub målt på sportslige resultater, medlemstal og mangfoldighed. 

 • Maj 2021

  LYTT er en del af Team Valhøj, med SKALA, JAJA og DOMINIA, som har vundet udbuddet om udvidelse og udvikling af Valhøj Skole i Rødovre til en inspirerende og aktiv campus. Visionen for projektet er at skabe en skole, der aktivt forholder sig til og er en del af landskabet. Da skolen gennem sin placering i store grønne arealer besidder et uudnyttet potentiale, arbejdes der med campus-idéen som hovedgreb.

 • Apr 2021

  LYTT er med på entreprenør A. Enggaards team, der har vundet totalentreprisekonkurrencen for Universitetsbyen Aarhus BSS. Én af de bærende byarkitektoniske hovedtanker bag Universitetsbyen er, at visuel åbenhed mod omverden skal bidrage til et åbent og levende by- og campusområde.

 • Apr 2021

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har skrevet en artikel i Landskab om LYTT's Dragørprojekt, hvor han argumenterer for en kulturbaseret kystbeskyttelse i Amagers ekstremt kulturdannede landskab. Jacob fortæller at det er vigtigt at formen i landskabet stadig er central, og ikke kun fri vækstleg med naturbaserede metoder. Rumlig stringens ift. det processuelle er central i fremtiden, også for at skabe forskelle i landskaberne

 • Apr 2021

  Er du vores kommende arkitektpraktikant?

  Hos LYTT vil du blive en del af et hold rigtig gode og ambitiøse kolleger og komme med på opgaver, som spænder vidt indenfor alle skalaer af urbant design, landskabsarkitektur og byplan. Vi søger 1-2 kreative, engagerede og fagligt dygtige studerende, som ligesom os gerne vil lave varige løsninger med høj æstetik og kvalitet, som elsker tværfaglige samarbejder, og som går til opgaver med gå på mod og en lyttende respekt for både sted og dets brugere. 

  Send portfolio som pdf til: København: jf@lytt.dk eller Aarhus: jkb@lytt.dk

 • Jan 2021

  LYTT Architecture vinder sammen med Archidea Arkitekter og Humlebogruppen, anlæg af første etape af ny bæredygtig bydel ved Årslev, Fyn med 109 blandede boliger. Projektet er udviklet med afsæt i Faaborg-Midtfyns ambition om at skabe fremtidens forstad, en bæredygtig og grøn bydel der skal opnå guld i en efterfølgende DGNB certificering. Fremtidens forstad skal skabe rammerne for et bæredygtigt fællesskab på tværs af alder, livsstil og interesser. 

 • Jan 2021

  LYTT vinder projektkonkurrence om Frederiksberg Bakke. Vi opfatter stedet som et landskabsrum, der indgår i parterreanlægget og resten af Søndermarken. Vi vil med vores løsning sikre, at slottet igen bliver centrum i det samlede slotsanlæg med Frederiksberg Have og Søndermarken. Den nye forplads vil samle anlægget hen over Roskildevej og bliver en del af helheden.

 • Dec 2020

  LYTT har vundet én af tre førstepræmier i visionskonkurrencen for Kongelunden. Med forslaget har LYTT villet styrke billedet af Aarhus; byen mellem de to skove i nord og syd. Der er arbejdet med en nuanceret indpasning i terrænet for at fastholde det store billede af ‘skoven på skrænten’ og med det skabe et rodfæstet Aarhus-projekt.

 • Okt 2020

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har i LANDSKAB skrevet en artikel om Krøyers Plads. 
  Læs artiklen i sin fulde længde ved at klikke på billedet.

 • Okt 2020

  LYTT Architecture har sammen med AART Architects og MOE vundet konkurrencen om udformningen af nye byrum i Viby Syd i forbindelse med det nye bæredygtige kontor- og medborgerhus. Visionen for udviklingen af Viby Syd har fra starten været at skabe en sammenhængende bydel med en blandet beboersammensætning.

 • Sep 2020

  LYTT Architecture og CUBO Arkitekter har vundet Viborg Kommunes Arkitekturens Pris 2020 for Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen. LYTT Architecture har forestået helhedsplanen, designet og projekteret Hærvejsbroen, som er stedets samlende element. Partner i LYTT Niels Kjølhede modtog prisen, der blev overrakt af Viborgs borgmester og Formand for bedømmelseskomitéen Ulrik Wilbek. 

 • Sep 2020

  Hjemmesiden er nu fuldt udbygget. Det betyder, at du nu har mulighed for at gå på opdagelse i vores mange projekter, bl.a. via vores nye Danmarkskort, der viser hvert enkelt projekts geografiske placering. 

 • Sep 2020

  LYTT er udvalgt til at deltage i konkurrencen om Kemitorvet på DTU. Med på holdet er In Situ og Strunge.

 • Sep 2020

  LYTT er nomineret til Green Cities Award med Klimabyen Middelfart som det eneste danske projekt.

 • Sep 2020

  Læs Jannie Rosenberg Bendsens artikel i ARKITEKTEN 07 om rekonstruktionen af C.Th. Sørensens landskab ved Vestbad i Rødovre, som LYTT har stået for.

 • Sep 2020

  Læs Morten Borup og Susanne Grunkins  kronik, der efterlyser en mere grøn og bæredygtig arkitekturpolitik.

 • Sep 2020

  LYTT er prækvalificeret til at udarbejde en udviklingsplan for Nakskov Havn! Vi glæder os til samarbejdet med Transform og ETN Arkitekter samt Lollands Kommune. 

 • Sep 2020

  LYTT Architecture har sammen med NIRAS vundet udbuddet om at designe en løsning for den ca. 11 km lange kystlinje i Køge. Løsningen skal omfatte diger, mure, skots og mobile løsninger og bliver et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter. 

 • Sep 2020

  Mads Jordan har indviet Pusterummet, en ny sundhedspark i Skive, som både kan bruges i en sundhedsfaglig sammenhæng og som bypark for hele byen. 

 • Aug 2020

  Jacob Fischer præsenterede i går otte af LYTT's projekter i det centrale København. Tech2Tech - Study Tour on Bike

 • Aug 2020

  LYTT til en podcast, hvor Jacob Fischer fortæller om landskabsarkitekternes arbejde med vand.