Urban & Landscape
Architecture

By- & Landskabsarkitektur der skaber varig forandring

Du skal lytte – virkelig lytte, hvis du vil skabe holdbar og varig forandring. Tag stedet ind, bearbejd det og form fremtiden. Hver dag arbejder vi for at skabe værdifulde levesteder og attraktive byrum, der løser samfundsmæssige problemer. Vores hjerte banker for løsninger, der skaber værdi for fremtidige generationer.

Aktuelt

Vi søger en kollega, der vil bidrage i udarbejdelsen samt styringen af arkitektkonkurrencer og skitseprojekter. Projekterne spænder vidt i fokus og skala og vil variere fra byrum til byplan og fra landskabsrum til landskabsplanlægning.  

LYTT har vundet én af tre førstepræmier i visionskonkurrencen for Kongelunden. Med forslaget har LYTT villet styrke billedet af Aarhus; byen mellem de to skove i nord og syd. Der er arbejdet med en nuanceret indpasning i terrænet for at fastholde det store billede af ‘skoven på skrænten’ og med det skabe et rodfæstet Aarhus-projekt.
I en parallelkonkurrence har LYTT sammen med TRANSFORM udarbejdet udviklingsplanen ’Byens Vand’, der er et bud på, hvordan Horsens bymidte kan udvikles til i fremtiden at tilbyde levende blågrønne og klimasikrede byrum. 

LYTT modtager Brolæggerprisen 2020 for deres faglige viden om og interesse for brolæggerfaget. Tegnestuen er meget stolte over at modtage prisen, hvilket er en stor inspirationskilde til fortsat at arbejde med brolægning og udvikling af nye ideer til brug af de smukke materialer. 


LYTT Architecture har netop afleveret sit endelige forslag "Som Landet Ligger" til klimasikring af Dragør Kommune, herunder sikring af kommunens 13 km lange kyststrækning samt skybrudssikring. 

  

LYTT Architecture har sammen med AART Architects og MOE vundet konkurrencen om udformningen af nye byrum i Viby Syd i forbindelse med det nye bæredygtige kontor- og medborgerhus. Visionen for udviklingen af Viby Syd har fra starten været at skabe en sammenhængende bydel med en blandet beboersammensætning.

LYTT har med arkæologisk akkuratesse rekonstrueret C. Th. Sørensens friluftteateret på Bellahøj. Scenen er allerede inden aflevering indtaget af begejstrede skoleelever.

Med øje for den kulturhistoriske arv og de omkringliggende naturperler, er LYTT ved at transformere Aulum Kirkegård til en harmoni mellem et traditionelt struktureret mindested og et mere vildtvoksende og sammensat oplevelseslandskab, med særlige steder til stilhed og samvær.

LYTT er ved at lægge sidste hånd på et forslag til udvikling af Middelfart Marina fra en traditionel marina til et maritimt kraftcenter og multifunktionelt rekreativt mødested i det naturskønne Fænøsund. Nu med fyrtårn.

I Naturpark Amager er vi ved at forme et projekt, der skal understøtte helhedsoplevelsen af det 35 km2 store variererede naturområde tæt på Københavns centrum.