Urban & Landscape
Architecture

By- & Landskabsarkitektur der skaber varig forandring

Du skal lytte – virkelig lytte, hvis du vil skabe holdbar og varig forandring. Tag stedet ind, bearbejd det og form fremtiden. Hver dag arbejder vi for at skabe værdifulde levesteder og attraktive byrum, der løser samfundsmæssige problemer. Vores hjerte banker for løsninger, der skaber værdi for fremtidige generationer.

Velkommen til LYTTs nye hjemmeside. Den er stadig under konstruktion og vil udvikle sig i løbet af den kommende uge.

Aktuelt

LYTT Architecture har sammen med NIRAS vundet udbuddet om at designe en løsning for den ca. 11 km lange kystlinje. Løsningen skal omfatte diger, mure, skots og mobile løsninger og bliver et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter. 


I Naturpark Amager er vi ved at forme et projekt, der skal understøtte helhedsoplevelsen af det 35 km2 store variererede naturområde tæt på Københavns centrum.
I Rødovre  har vi rekonstrueret C.Th. Sørensens fredede anlæg ved Vestbad, som igen er klar til at modtage sommerens gæster.
I Øster Hurup tegner vi tre by- og landskabsrum, som sammen danner en ny rygrad i byen gennem et forløb af oplevelsesrum og promenader, der naturligt leder folk mellem by og havn.