Urban & Landscape
Architecture

Nyt fra LYTT

Følg med i hvad der sker hos LYTT. Nyt om sager, artikler og personer, og hvad medierne skriver om LYTT Architecture.
 • Jun 2023

  ”Sæt pris på bynatur” - ny publikation fra Green Cities, der bl.a. præsenterer cases fra kommuner, som har fået beregnet den økonomiske værdi i kroner og øre på parker og natur. Læs LYTT's bidrag til publikationen på side 28, hvor vi fortæller om arbejdet med Ny Rosborg ved Vejle. 

 • Maj 2023

  LYTT og Kjellander Sjöberg har vundet 3 store byudviklingsopgaver i Faaborg Midtby: Banegårdskvarteret skal udvikles med boliger og rekreative funktioner med udgangspunkt i de eksisterende, landskabelige kvaliteter. På Slagterigrunden skal vi videreudvikle vores vindende forslag til Faarborg Udviklingsplan fra 2019, hvor vi har udpeget forskellige oplevelsespotentialer for området. Herforuden skal vi sikre Faaborg mod fremtidige havvandsstigninger med en rekreativ stormflodssikring, som strækker sig 1 km langs kysten. 

 • Jan 2023

  LYTT er med på et af de tre udvalgte teams, der skal deltage i konkurrencen om byudvikling ved København Syd! Metroselskabet I/S har prækvalificeret vores team som består af Holscher Norberg, ADEPT, LYTT Architecture, MOE og Realise til at gå videre i konkurrencen om at udarbejde en helhedsplan for et nyt byområde i København Syd omkring Ny Ellerbjerg Station. Den fremtidige byudvikling forventes at indeholde erhverv, boliger, butikker og andre bylivsfunktioner, der understøtter et trygt lokalmiljø og et dynamisk byliv.

 • Sep 2022

  LYTT har i samarbejde med Realise og Johanne Bugge udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Sydfalster, og planen er netop blevet godkendt af Byrådet i Guldborgsund Kommune. Det strategiske fokus i planen er bl.a. at styrke den grønne mobilitet for at øge turismen, og samtidig passe på den unikke natur. Yderligere sætter planen en retning for erhvervsudvikling og bosætning.
  Dyk ned i hele udviklingsplanen her

 • Jul 2022

  Vi er utrolig stolte over at kunne fortælle, at LYTT i team med P+P arkitekter som totalrådgiver samt Gründl Haahr Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører & Tri-Consult  har vundet konkurrencen om at realisere Fremtidens Vejlby Vest. Den almene boligorganisation ALBOA er sammen med Aarhus Kommune bygherre på projektet. Vejlby Vest har en lang historie og er et helt unikt alment boligkvarter, som beboerne, der i mange tilfælde har boet der i mange år, føler en særlig tilknytning til og er glade for at bo i. Og sådan skal det blive ved med at være. Med vores vinderprojekt kommer det til at ske gennem en realiseringen af en visionær helhedsplan for området, arkitektur i høj kvalitet og kreativ landskabsarkitektur.

 • Jun 2022

  LYTT har vundet konkurrencen om en Strategisk fysisk udviklingsplan for Grenaa, med hjælp fra Norrøn og Niras. Forslaget indeholder dels et billigt åbningstræk, der skal samle og formidle, og dels en langsigtet og ambitiøs plan for udvikling og beskyttelse af by og havn.

 • Apr 2022

  LYTT har vundet opgaven om en helhedsplan der skal sætte rammerne for udvikling af Hvide Sande Havn. I Hvide Sande er havneaktiviteterne tæt forbundet med byens udvikling og planen skal konkret belyse, hvilke arealer der er udviklingsparate og skabe sammenhæng i de forskellige tiltag, der sættes i gang. Processen skal sikre, at udviklingen af havnen sker til gavn for både havnens erhverv, lokalbefolkningen og de mange turister, der hvert år besøger byen.

 • Apr 2022

  LYTT har vundet opgaven om en helhedsplan for et nyt 100 ha stort boligområde i det vestlige Nyborg. Helhedsplanen skal bygge på bæredygtige principper med plads til vand og natur, hvilket er en integreret del af LYTT's arbejdsmetode og værdisæt, som altid tager udgangspunkt i stedets iboende værdier og kvaliteter, der bearbejdes så de bidrager positivt til at skabe en mere bæredygtig fremtid. 

 • Okt 2021

  Team LYTT er udvalgt til at deltage i parallelopdraget for udviklingen af Kongens Lyngby Centrum. Vi er meget stolte af at være blandt de tre teams, som skal give hver sit bud på en udviklingsplan for Lyngby Centrum. Vi glæder os til både at dykke ned i den strategiske udviklingsopgave og de konkrete designopgaver i byrummene sammen med vores stærke hold bestående af Jaja Architects, Niras og Fremforsk Center for Fremtidsforskning. Vi ser desuden frem til et spændende samarbejde med Lyngby-Taarbæk Kommune, Realdania og ikke mindst de mange interessenter i området. 

 • Apr 2021

  LYTT er med på entreprenør A. Enggaards team, der har vundet totalentreprisekonkurrencen for Universitetsbyen Aarhus BSS. Én af de bærende byarkitektoniske hovedtanker bag Universitetsbyen er, at visuel åbenhed mod omverden skal bidrage til et åbent og levende by- og campusområde.