Urban & Landscape
Architecture

Grenaa Strategisk-fysisk udviklingsplan

Som mange andre byer nær hav og kyst, skal Grenaa sikres mod fremtidige, permanente havvandsstigninger og stormflod. Særligt for Grenaa er, at byen ikke blot skal klimatilpasses langs kysten, men der skal samtidig tages højde for oversvømmelser af Grenåen, som løber gennem byen. Vores vindende konkurrenceforslag til en strategisk, adaptiv og fleksibel udviklingsplan, tager afsæt i Grenaa’s maritime DNA som den bærende fortælling. 

Nærheden og adgangen til vandet, med åen som bindeled, er grunden til, at Grenaa kom på Danmarkskortet til at begynde med. Byens kontakt til havet har altid været baseret på en praktisk nødvendighed, men har udviklet sig til en attraktion gennem de seneste årtier. Samtidig er byens nærhed til vandet også en trussel mod dens overlevelse i fremtiden. Vi tror dog på, at naturens fascinerende og, til tider, frygtindgydende kraft kan omsættes og iscenesættes i Grenaa til oplevelsesrige møder med vandet. Herved skabes der værdi for både lokalsamfund, bosætningsstrategier og bæredygtig turisme.  
Grenaas havn er en hårdfør arbejdsplads, der ligger som en stoisk buffer mellem by og hav. Det ligger i havnens natur at kunne modstå havets brutale kræfter og tæmme dem. Men værre står det til med byen og åens nære opland: Den er mere sart over for vandets indtrængen, og den yderste kant mod havet ligger uforberedt i forhold til det stigende vandspejl og hyppigere storme. Derfor skal byens kant beskyttes uden forringelse af havnens brug og dens kvaliteter. Åens udløb er et særlig sårbart sted, for hvor der er udløb, er der også risiko for indløb. Dette sted skal derfor have særlig opmærksomhed, hvor vandet både skal fremhæves som kvalitet men også tæmmes. 

Hovedgreb

Vores hovedgreb er at tillade stormflod op til den gamle strandlinje ved Strandgade og rute 16. Grebet er desuden at dele havneområdet op i øer således, at vand på terræn under normale forhold ikke kan løbe fra den ene ø til den anden. Der tænkes anlagt to kanaler. Den ene kanal ligger ved Kattegatcenteret således at oversprøjtende vand fra færgernes opmarchområde ikke kan løbe på terræn til Kattegatcenteret. Den anden kanal ligger på østsiden af rute 16 således, at vand på terræn fra havneområdet ikke kan løbe ind i byen. 

Nye forbindelser

Foruden klimasikring har vi arbejdet med nye forbindelser i byen, som både skal gøre byen mere attraktiv for borger og gæster samt binde byen og havnen bedre sammen. Vi vil bl.a. eksponere åen, så den får en mere fremtrædende rolle, og tilnærmelsesvis genvinder sin oprindelige status ved en synliggørelse og ved at tildele den nye funktioner. Herforuden får de gamle jernbanespor nyt liv, hvor vi lader dem indgå i et aktivitets-loop. Langs med aktivitetsloopet placeres en række nedslag af forskellig karakter, som i sig selv bliver en destination. Vi foreslår desuden, at ruterne suppleres og udbygges med yderligere tre ruter:
Den historiske rundtur er en historiefortælling, der formidler byens kulturarv.
Naturruten mod syd er en vandring langs Kattegat, på strand, i skov og det våde landskab der ligger for foden af Grenaa.
Den højtliggende rute favner først og fremmest produktionslandskabet, hvor bøndernes marker ligger med åbne vidder og har en historisk tilknytning til Baunhøj Mølle. Dernæst kobler den sig til det moderne industrilandskab med den nordgående jernbanestrækning og Nordhavn.

Her foruden er der et stort fokus på inddragelse af byen og de lokale aktører.

Konkurrencen er vundet i samarbejde med Norrøn og NIRAS
1. præmie i indbudt konkurrence.

Sted

Grenaa

Bygherre

Norddjurs Kommune

Udført

2022

Rolle

Totalrådgiver

Samarbejdspartner

Norrøn og NIRAS
  • Udviklingsplan

Relateret

Parallelopdrag. Kystsikring af 13 km lang kystlinje og skybrudsikring af Dragør Kommune i tæt samspil med kommunen og dens borgere. Bygherre: Dragør Kommune og Realdania