Urban & Landscape
Architecture

Nyt børne- og kulturhus i Høje Taastrup

LYTT Architecture har udformet landskabet i konkurrencen om et nyt børne- og kulturhus i Høje-Taastrup. Det nye børne- og kulturhus kommer til at generere energi og styrke kulturlivet i bydelen.

Sammen med entreprenør C. C. Contractor, Kjaer & Richter, Christensen & Co. Arkitekter og AFRY vandt LYTT Architecture konkurrencen om et nyt børne- og kulturhus i Høje-Taastrup, der skal opføres i Totalentreprise. Det nye børne- og kulturhus kommer til at rumme dagsinstitution, skole og kulturtilbud og vil danne en uformel ramme for kulturel udfoldelse, refleksion, udvikling og debat – en ramme, der kan generere energi og styrke kulturlivet i bydelen.

Selve uderummene varierer i udtryk og program mellem urbane kreative bevægelseslandskaber og bløde grønne lege- og læringslandskaber. Samtlige uderum er opbygget med principper for zoneinddeling, der imødekommer forskellige grader af aktivitet og deltagelse, hvilket henvender sig til forskellige børn og legestile. Blandt de forskellige uderum er kvarterets samlende bylivsgade ’Kulturstrøget’, udearealer med terrasser og udendørs læringsrum samt fire større bevægelsestorve.

Dommerkomiteen skrev blandt andet følgende om udearealerne: ”Mod syd fremstår udearealet nuanceret og med en god blanding af funktionsområder, fordybelsesrum og legeområder… Aktivitets- og legeareal blandes på en overbevisende måde …Der er foreslået en fin udnyttelse af kvarterets potentialer i forhold til aldersspecifikke disponeringer og landskabelig bearbejdning.”

Sted

Høje-Taastrup

Bygherre

Høje-Taastrup Kommune

Udført

2019 - 2022

Rolle

Underrådgiver

Areal

13.000 m2

Anlægssum

DKK 151 mio.

Samarbejdspartner

C. C. Contractor, Kjaer & Richter, AFRY
  • Konkurrenceforslag
  • Skitsering
  • Projektering
  • Udførelse

Relateret

Nye spændende udendørsfaciliteter med mere tidssvarende opholdsarealer, der kan tilbyde rammer for differentierede lege- og opholdsmuligheder. Klimasikring for at undgå ophobning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune