Urban & Landscape
Architecture

Hærvejsbroen

LYTT Architecture har forestået helhedsplanen, designet og projekteret Hærvejsbroen, som er stedets samlende element. Broen udgør et trafikalt knudepunkt i bymæssig kontekst og sikrer et gnidningsfrit flow af togpassagerer og bløde trafikanter.

I Viborg har det åbne baneterræn vokset sig fra en smal sprække til et åbent afstandsskabende mellemrum i byen. For at samle Banebyen i syd med Midtbyen i nord udformes ’Hærvejskvarteret’ som en kombineret byplan, bro og gymnasium, der strækker sig over jernbaneterrænnet og nedbryder distancen mellem midtby og den kommende Baneby.

I 2016 vandt LYTT Architecture - som en del af et team bestående af CUBO (hovedrådgiver), ISC, Dansk Energimanagement & Esbensen - konkurrencen om Gymnasium og Banebro i Viborg Baneby med forslaget ”Hærvejskvarteret”. Hærvejsbroen er udgør et vigtigt element i byens infrastruktur og er med til at skabe en funktionel og æstetisk trafikafvikling. Ligeledes er Hærvejsbroen en del af et større projekt, som sammen udgør en attraktiv plan for Viborg bymidte. 

Broen binder kvarteret sammen i et oplevelsesrigt forløb fra ende til anden, et forløb som podes af rum på rum af grønne oaser, mødesteder, aktiviteter og opholdslommer. Broens største byrumsdannelser er Hærvejspladsen ved gymnasiet i nord og Middagshøj i syd. Hærvejspladsen former et levende og aktivt miljø ved gymnasiets hovedindgang. Pladsen er et mødested og rummer varierede muligheder for ophold både på pladsen og på promenadedækket omkring gymnasiet. I syd møder man Hærvejsrampen, hvor ’grønne lommer’, sydvendte trapper og fremskudte opholdsplinte skaber en behagelig fredfyldt atmosfære. Hele Hærvejsrampen og Middagshøjen skaber en naturlig oplevelsesrig bevægelse fra terræn og opad mod broen over banen, et terrasseret forløb, hvor det opleves som at byens gulv blot løftes.

Uddrag fra dommerbetænkning: ”Vinderforslaget angriber den stillede op­gave med udgangspunkt i udformningen af én samlet idé - som en bymæs­sig og grøn helhed, der spænder på tværs af baneterrænets barriere - til en mulig fremtidig bebyggelse. Forslaget vinder stor sympati ved en tilgang, hvor man forener park, plads og bro som en samlet idé. Bro, skole og byrum er ét, formet i en menneskelig skala, og det er vanskeligt at afgøre hvor det ene ophører og det andet fortsætter. Det er forslagets styrke.”
Viborg Kommunes Arkitekturens Pris 2020

Sted

Viborg

Bygherre

Viborg Kommune, Mercantec og Realdania

Udført

2016 - 2020

Rolle

Underrådgiver

Areal

25.000 m2

Anlægssum

DKK 250 mio.

Samarbejdspartner

Cubo, ISC, Dansk Energimanagement & Esbensen
  • Helhedsplan
  • Skitsering
  • Projektering
  • Tilsyn
  • Myndighedsbehandling
  • Brodesign
  • Udbudprojekt

Relateret

Identitetsskabende velkomst til Ørestad Nord. Bygherre: By og Havn