Urban & Landscape
Architecture

Mads Tenney Jordan

Arkitekt MAA
Partner CEO

+45 25 38 01 60

mtj@lytt.dk

Area

Aarhus Arkitektskole

Area

CEO og Afdelingsleder. Idéudvikling, skitsering og strategisk planlægning

Nøglekvalifikationer

Strategisk planlægning, by- og landskabsanalyse, interessentinddragelse, formidling, politisk dialog, styregruppekommunikation, kvalitetssikring, bygherrerådgivning, idéudvikling. 

Kompetencer

Mads Jordan Tenneys primære fokus ligger på projekternes arkitektoniske og planlægningsmæssige kvalitet samt etableringen af et på én gang robust og visionært projektmæssigt koncept.

Udover Mads’ høje faglige niveau, besidder han stærke kommunikative egenskaber. Han formår at formidle komplekse problemstillinger og har store samarbejdsevner i større, tværfaglige projektorganisationer, hvor han optræder lydhør og løsningsorienteret.
Mads er ansvarlig for LYTTs arbejder vedr. by- og landskabsplanlægning inden for stor såvel som lille skala. Med en stor faglig forståelse for udviklingen af fremtidens byer, står han desuden ofte i spidsen for  tegnestuens opgaver, der vedrører udviklings- og helhedsplaner. Han formår i høj grad at udpege samt udnytte stedets iboende potentialer,  understrege områdets identitet og skabe merværdi gennem fremadskuende og fremtidssikrede løsninger, der tager højde for byers udviklingsprocesser herunder klima, naturkvaliteter, infrastruktur mm. 

Erfaring 

Mads har stået bag flere af tegnestuens vundne konkurrencer og prisvindende projekter. Mads har en bred erfaring inden for komplekse landskabs- og byplanarbejder og har fungeret som sagsansvarlig partner og projektleder på en lang række masterplaner i Mellemøsten, Asien, Baltikum og Danmark. 

Grundet Mads’ kommunikative kompetencer og omfavnende tilgang er han afholdt inden for faget og er ansat som ekstern lektor ved Arkitektskolen i Aarhus. Yderligere er han udpeget som fagdommer af Akademisk Arkitektforening og fungerer som ekstern censor ved KADK, Designskolen Kolding samt Aalborg Universitet og Arkitektskolen i Aarhus.

Are you looking for a different employee?