Urban & Landscape
Architecture

The architecture practice

We aim to lead the way for the Nordic urban and landscape architecture. We develop meaningful high quality architecture with a lasting imprint – an imprint that creates increased value and makes a difference in our society. 

Shaping lasting change.

We offer visionary consulting in urban and landscape architecture. We turn dreams and ambitions into inspirational and lasting solutions of high quality and aesthetics. We listen and we work with respect for the place as well as its users. Thus, we add genuine and notable value.    

You will need to listen – really listen, if you want to create lasting change. Take in the surroundings, process them and shape the future. 

LYTT Architecture is the merger between GHB and M&G
GHB Landscape Architects a/s’ roots date back to the 1930’s with C. Th. Sørensen as first generation. The company contributes with experience as design architecture practice with a great technical foundation and with urban space projects, learning environments, climate adaption, cultural environments and new build on the reference list. 
Møller & Grønborg A/S was established in 1960. From traditional architecture work, the company has developed in the field of landscape, city plans and design with strong competences in urban development, landscape planning of larger infrastructure projects, incorporation of technical facilities in the landscape, bridge design, EIA, climate adaption, nature parks and urban space design. 

Through the years, LYTT has built up a wide range of references on projects that include landscape planning, urban space design, urban planning, development of infrastructure and coastal protection as well as extensive experience in dealing with the consequences of climate change with high architectonic quality. Common to all projects is that they offer a noticeable added value for the society and the individual citizen. 

Competencies

Byrum

LYTT Architecture skaber byrum, der understøtter det store sociale og kulturelle potentiale, der ligger i vores fælles rum. Det er i øjenhøjde og i uderummene – på gaden, i gården, ved søen, på pladsen, ved cykelstativerne, i parken -, at vi kommer hinanden ved på en helt anden måde, end når vi færdes inden døre. Her er højere til loftet og bredere udsigt; her er dufte og farver, vind og vejr og muligheder for at etablere et aktiverende og inkluderende miljø, der tilbyder gode mødesteder på tværs af alder, køn og kulturelle tilhørsforhold. Rum, som byder inden for, og som er rare at opholde sig i året rundt.   

Landskab 

LYTT Architecture arbejder helhedsorienteret i feltet mellem natur og design. Vores projekter spænder fra landskabsplanlægning i stor skala til mindre landskabsopgaver med udformning af friarealer, parker, stier og pladser. Belægning, beplantning, terrænudformning og belysning sammentænkes for at skabe stemningsfulde, sansefyldte og funktionelle uderum og landskaber, der skaber merværdi i øjenhøjde med brugerne. Vi arbejder stedsbevidst ud fra eksisterende forhold; et områdes særlige kvaliteter, karakter og potentiale, herunder miljø, kulturhistorie, rummenes skala og menneskelige behov. 

Klima

LYTT Architecture designer klimatilpassede løsninger, der bidrager til øget biodiversitet og nye oplevelser for brugerne. Vi har erfaring med at designe funktionelle og æstetiske løsninger for  regnvandshåndtering og kyst- og stormflodssikring. Med mere end 20 års erfaring med udarbejdelse af VVM-redegørelser, særligt infrastrukturprojekter, har vi opnået en betydelig viden og indsigt i feltet. LYTT  bidrager med vurderinger af projektets konsekvenser på miljøet og vores faglige ekspertise har særligt fokus på de landskabsæstetiske konsekvenser, uanset om vi arbejder med at skabe fantasifulde bevægelseslandskaber eller løser praktiske udfordringer med regnvandshåndtering, stræber vi efter at skabe smukke steder til glæde for både mennesker og miljø.

Kulturarv

LYTT Architecture har stor erfaring med kulturarvsprojekter; fra rekonstruktion af historiske anlæg til revitalisering og omdannelses af kulturhistoriske pladser. Som altid er det med udgangspunkt i stedets særlige præmisser – dets potentialer og kvaliteter – vi går til en opgave for at sikre stedets værdighed. Gennem grundig research opnår vi unikke og vigtige indsigter, som er helt afgørende for et vellykket projekt, hvor respekten for det oprindelige er bevaret. LYTT Architectures omfattende erfaring med aktivering og aktualisering af bevaringsværdige kulturmiljøer kommer således alle kulturarvsopgaver til gode.  

Byplan

LYTT Architecture arbejder med byplanlægning, herunder strukturplanlægning, bebyggelsesplanlægning, bymidtetransformationer, masterplanlægning, lokalplanlægning og strategisk planlægning. Vi områdeløfter hele kvarterer og fortæller historier med vores design, så glemte steder får ny identitet og sammenhængskraft. Arbejdet udføres ofte for stat og kommuner, men også internationalt har LYTT Architecture haft stor succes. Vi har således også solid erfaring med by- og masterplanlægning i Asien, Mellemøsten, Baltikum og Skandinavien som en del af brede internationale teams. 

Infrastruktur

LYTT Architecture har bidraget til landskabsplanlægning og projektering af de fleste større infrastrukturprojekter i Danmark – udbygning af motorvejsnettet, det danske jernbanenet, letbanen i København, naturgas- og højspændingsnettet samt placering af vindmøller både på land og i vand. Endvidere har LYTT Architecture mere end 25 års erfaring inden for vejanlæg. Linjeføringsundersøgelser med fokus på vejanlæggets placering i landskabet, forholdet til naboer, trafikantoplevelse af vej og omgivelser og sammenhæng med natur og landskab samt bymæssige og kulturhistoriske interesser. Vores opgaver dækker alt fra rådgivning og landskabsplanlægning til projektering, udbud og tilsyn af landskabsarbejder som f.eks. terræn, beplantning, belægning, belysning og støjafskærmning mm. 

Inddragelse

LYTTs tilgang til steder og mennesker ligger i vores navn: Vi lytter, før vi mener noget. Det er vores oplevelse, at den meningsfulde udvikling af byer, byområder- og mere lokale samfund sker, når flere perspektiver får lov til at se hinanden i øjnene. Vores hovedmission er altid at skabe en varig fysisk forandring af høj æstetik og kvalitet, både for mennesker og natur. Men vi gør os også umage med at gøre rejsen derhen både læringsrig og interessant at være en del af. At udvikle byer er en samarbejdsdisciplin. Derfor er det altid vores intention at aktivere nysgerrigheden og optimismen i alle involverede. For når vi åbner et projekt med lysten til at lære nyt og forstå hinandens ståsteder, bliver resultatet bare bedre, mere sammenhængende og mere robust. Vi har stor respekt for de fællesskaber, indsigter og behov, vi ved findes i de byer og steder, vi involveres i – og vi ønsker kun at gøre det hele stærkere. Det er derfor, vi ser processen hen til den fysiske forandring, som en helt nødvendig del af løsningen. 

The team

We are proud of our breadth and our many competencies, our fantastic team and their experience. Some architects listen to house . We are more into country, rock and urban.