Urban & Landscape
Architecture

Whistleblowerordning

Medarbejdere og andre med tilknytning til LYTT har med whistleblowerordningen mulighed for anonymt at gøre opmærksom på, hvis de oplever uregelmæssigheder eller uetisk adfærd i virksomheden.

Whistleblowerordningen kan kun bruges til at indberette om alvorlige forhold eller begrundet mistanke herom. Der skal være tale om overtrædelser af love, regler, interne politikker og retningslinjer eller etiske standarder.
Andre forhold - som for eksempel utilfredshed med lønforhold, samarbejdsvanskeligheder mv. kan ikke indberettes via whistleblowerordningen.

Indberetning kan indgives af LYTT Architectures ansatte og tidligere ansatte, eksterne personer, herunder leverandører, samarbejdspartnere m.v., der har en tilknytning til virksomheden.

LYTT Architecture er en ansvarlig virksomhed med en åben kultur, hvor alle frit kan ytre sig, også hvis man oplever uregelmæssigheder.

Den foretrukne fremgangsmåde ved oplevelse af uregelmæssigheder er at tale med den nærmeste leder. Hvis en whistleblower ikke synes, at han eller hun kan tale med nogen i ledelsen, kan vedkommende indgive en rapport i whistleblowerordningen.

Der indberettes sikkert og anonymt i det elektroniske whistleblowersystem, som er en ekstern webportal tilgængelig fra www.lytt.dk

Gå til indberetning