Urban & Landscape
Architecture

Morten Weeke Borup

Arkitekt MAA MDL
Partner

+45 26 12 37 40

mwb@lytt.dk

Area

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Bybygning, 1993. Byggetekniker fra Byggeteknisk Højskole i København, 1987

Area

Skitsering og konceptudvikling, belysningsdesign, inventardesign og detailprojektering

Nøglekvalifikationer

By- og boligudvikling i øjenhøjde med brugerne, tilgængelighedsforhold, trafikplanlægning, belysning, design, landskabsanalyse, LAR, detailprojektering og omverdensinddragelse.

Kompetencer

Mortens spidskompetence er hans erfaringsbaserede forståelse for samspillet mellem helhedsorienteret planlægning, grønne byrum og rammer for fællesskaber og det gode liv. Tryghed og tilgængelighed samtænkes med byrum i øjenhøjde med brugerne. Denne tilgang understøtter et levende byliv og kan være med til at aktivere det store sociale potentiale, der ligger i vores fælles uderum.
Gennem snart 20 år har LYTT Architecture beskæftiget sig indgående med uderum i forbindelse med boligbebyggelser, oftest med Morten ved roret. Design baseret på ”best practice” og mange års dialog med interessenter, et godt kendskab til materialer og omfattende erfaringer fra anlægsfasen gør, at Morten har succes med at skabe miljøer, som er både socialt og funktionelt langtidsholdbare – f.eks. medtænker han driftsforhold allerede i idefasen og arbejder med tilgængelighed og regnvandshåndtering som en integreret del af alle opgaver.
Grønne uderum bidrager til menneskers velbefindende og dermed sundhed. Særligt i forbindelse med boligområder, hvor beboernes fornemmelse for hjemlige og trygge rammer må prioriteres højt, er det væsentligt, at udearealerne tilbyder både funktionelle og sansefulde omgivelser, der understøtter et bæredygtigt boligliv. Morten arbejder materialebevidst med belægning, beplantning, belysning og byrumsmøblering, og han arbejder visionært med at aktivere et steds iboende potentiale med fokus på holdbar merværdi for både byen og dens mennesker. 

Erfaring

Morten har bred erfaring med urban planlægning og etablering af byrum, cykelstier, veje og pladser. Han arbejder altid stedsbestemt for at sikre lokal sammenhængskraft i et projekt.
Morten arbejder primært som kreativ chef og sagsansvarlig, hvilket inkluderer aktiv projektdeltagelse i forbindelse med ideudvikling, skitsering, projektering og projektledelse. Derudover beskæftiger han sig med belysningsrådgivning og design af byrumsinventar.
Morten har altid haft en særlig interesse for byens lys, og er tegnestuens absolutte kapacitet inden for dette område. Gennem mange år har Morten stået for tegnestuens udvikling af byrumsinventar, og nye designopgaver er altid i støbeskeen.
Morten blev ansat som arkitekt hos Ginman Harboe Borup i 1993 og overtog i januar 2001 tegnestuen under navnet GHB Landskabsarkitekter sammen med Torben Møbjerg og Jacob Fischer. I sommeren 2020 fusionerede GHB Landskabsarkitekter med Møller & Grønborg og blev til LYTT Architecture. 

Kurser og efteruddannelse

2018 Projektledelse, Promentum
2009 Entrepriseret

Medlemskaber

Landskabsrådet, formand
Akademisk Arkitektforening 
Dansk Landskabsarkitektforening 
Dansk Center for Lys, DCL


Are you looking for a different employee?