Urban & Landscape
Architecture

Gammel Jernbanevej

LYTT Architecture has been responsible for urban space improvements and cyclist improving initiatives with focus on identity and coherent opportunities for a more active urban life in the area. 
The urban space now facilitates vulnerable road users and creates new connections, space for stay, increased accessibility and security. 

Udviklingen af byrummet omkring Gl. Jernbanevej har udgangspunkt i stedets kulturhistoriske kontekst. De gratis glæder, som de små kig ind gennem porte og ned ad sideveje repræsenterer, er guld værd. Dette charmerende indblik ind i bagvedliggende verdener giver området autenticitet, og mangfoldigheden er med til at sikre, at det spraglede byliv, storbyen og landsbyen kan sameksistere.

I samspil med trafikale ændringer er skabt sociale katalysatorer i form af øget begrønning, ny identitetsgivende belysning på den nye plads og ved den primære udadvendte funktion i gaden, Valby Kino. Derudover ny møblering af byrummet med mulighed for ophold. Målet var at skabe et robust og helstøbt byrum, der favner beboere, handelsliv og besøgende og samtidig skaber mangfoldige muligheder for udfoldelse til glæde for både mennesker og by. I dispositionsforslagsfasen var LYTT en del af en borgerinddragelsesproces, hvor forskellige scenarier blev kommenteret og diskuteret inden den endelige version blev færdigprojekteret og udført.

Inden en streg blev sat på papiret, besøgte projektteamet København Kommunes materialegård, hvor de fandt flotte, genanvendelige bordursten fra den gamle Israels Plads. Dermed var den tidlige materialeafsøgning både med til at inspirere designet og forbedre udnyttelsen af ressourcer.  Byrumsmøblerne er specialdesignede til projektet og udført i ubehandlet dansk egetræ ligesom jernkanterne omkring plantebedene er ubehandlede.

Area

København

Area

Københavns Kommune

Area

2014 - 2016

Area

4.000 m2

Area

DKK 6,7 mio.

Area

COWI
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Competition proposal
  • Competition proposal

Relateret

Nyfortolkning af kystbyen Blokhus' oprindelige karakter til rekreativt område. Omdrejningspunktet for omdannelsen er en genåbning og klimasikring af Blokhus Bæk. Bygherre: Jammerbugt Kommune og Realdania.