Urban & Landscape
Architecture

København Syd

Et nyt stort byudviklingsprojekt kommer til Valby. Det travle liv i metroens undergrund afløses af rolige og forskelligartede byrum, det urbane møder det grønne og industrihistorie genfortolkes.

En ny levende bydel omkring et af Københavns vigtigste trafikale knudepunkter

Hovedstaden får et nyt væsentligt trafikknudepunkt, når metrolinjen til Ny Ellebjerg Station åbner næste år. På stationen, der snart skifter navn til København Syd, bliver der adgang til Metroen, tre S-togslinjer, regional- og fjerntog samt på sigt internationale tog, og stationen forventes i fremtiden at få mere end 30.000 daglige passagerer, hvilket vil gøre den til en af landets mest benyttede stationer. 

København Syd - et nyt infrastrukturelt, historisk og skalamæssigt bindeled.

I fremtiden vil København Syd ikke kun være en enkeltstående og ikonisk stationsbygning, et byrum optimeret til flow eller en konventionel byudvikling. Det vil være et knudepunkt og hybrid af grønne mobilitetsformer, forskellige byoplevelser og byrum, der skaber sammenhæng både horisontalt og vertikalt til den omkringliggende by.
Som beboer, besøgende eller rejsende vil man opleve et unikt sted, præget af kontrasterende møder - København Syd vil være stedet, hvor det urbane møder det grønne, hvor den store by-skala står side om side med uformelle selvbyggermiljøer, hvor det effektive og travle liv i metroens undergrund afløses af rolige og forskelligartede byrum, og hvor industrihistorie genfortolkes som nyt, bæredygtigt byggeri

Fra cykelforbindelse til cykeloplevelse
Cykelstien bliver sin egen særlige oplevelse på fremtidens grønne station, hvor den flettes, på sikker vis, med bygninger, togforbindelse og byrum i et beplantet tracé. Byens cyklister møder her både effektive cykelparkeringspladser, vandelementer, kunst samt aktive og levende byrum for alle. Cykelstien krydser den åbne stueetage af stationsbygningen og understreger Københavns identitet som cykelby for alle stationens rejsende.

Byrum og kantzoner
Det gode forløb for områdets bløde-trafikanter giver i samspil med bebyggelsen gode pladsdannelser, der bliver til attraktive byrum for beboere, brugere, naboer og lokalområdet. I disse pladser, oaser og friarealer afløses det travle liv af overskuelighed og tryghed skabt af byrum i både lille og stor skala.


Area

Valby

Area

Metroselskabet I/S

Area

Byrum og landskab

Area

40.000m²

Area

Holscher Nordberg Architecture and Planning, ADEPT, ARTELIA Rådgivende ingeniører & Realise Danmark
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding