Urban & Landscape
Architecture

Levantkaj

The masterplan for Levantkaj is based partly on a historical realm of understanding, and partly on Levantkaj’s concrete and current physical reality with reference to Levantkaj’s oriental and Mediterranean origin.  

Med projektet skabes en eksotisk billeddannelse af en fortidig fortættet og eksotisk havneby, der finder sin nutidige arkitektoniske pendant i Levantens eksisterende havneterminal og dens serielt fortættede containerstrukturer. Hertil er føjet en dialektisk naturforståelse, der som sine poler har både vild og selvgroet natur samt stramt formede grønne park- og pladsanlæg. Masterplanen er sammensat af 9 specifikke delstrategier, der hver især definerer et centralt aspekt af den samlede plan. Herunder en "I dare you"-strategi med fokus på, hvordan man i større og hurtigt udviklende bykvarterer kan sikre, at markedskonformiteten brydes gennem bevidste benspænd. Dermed berettiges "byen med kant", idet der her gives særlige muligheder for funktionel, rumlig og udtryksmæssig nytænkning. Den relativt flade Levantkaj terrænbearbejdes f.eks. marginalt, men effektivt, så der anvises en enkel måde at variere byens "gulv". Det vil dels skabe en rumlig oplevelse af byrummene med visuel kontakt til vandfladerne i nord og syd, og dels bidrage til klimasikring, herunder håndtering af overfladevand. Det sker i et samarbejde mellem team Entasis, By & Havn og Københavns Kommune. By & Havn har som mål at bæredygtighedscertificere byområdet efter DGNB-standarden.  Vinderforslaget skal danne grundlag for et lokalplansforslag, som Borgerrepræsentationen i Københavns Kommune skal vedtage.
1. præmie i 2-faset projektkonkurrence

Area

Nordhavnen, København

Area

By og Havn

Area

2018 - 2030

Area

34 ha

Area

Entasis, Niras, Hall McKnight og Trafikplan
  • Competition proposal
  • Competition proposal

Relateret

Parallel competition for a strategic development plan for Faaborg Harbour and town with a focus on coastal protection, transformation, cultural heritage and citizen dialogue. Client: Faaborg-Midtfyn Municipality and Realdania