Urban & Landscape
Architecture

Julie Kaalby Bjerre

Arkitekt MAA MDL
Partner

+45 40 87 23 08

jkb@lytt.dk

Area

Arkitekt MAA, MDL, Arkitektskolen Aarhus, Studio Urban Design & Landscape, 2014

Area

Idé- og konceptudvikling, skitsering, formidling, helhedsplanlægning, landskab, byrum og projektledelse

Nøglekvalifikationer

Projektledelse, idé- og konceptudvikling, skitsering, interessentinddragelse, formidling, byrum, landskab, helhedsplan, strategisk byudvikling, LAR-løsninger. 

Kompetencer

Julie er en dygtig projektleder og landskabsarkitekt, der arbejder med opgaver i spændet mellem landskabsarkitektur og urbant design, primært i den skitserende og konceptudviklende fase. Hun evner hurtigt at sætte sig ind i givne opgaver, udføre research og analyse af kontekst og potentialer - og på baggrund heraf formulere retningen for projektets strategi eller formgivning. Julie arbejder visionært med sine projekter og besidder det nødvendige overblik, der sikrer en rød tråd i projektet fra helhed til detalje. 
Julie er en dygtig formgiver, og i forbindelse med udvikling og formidling af projekter har hun stærke grafiske kompetencer. Skitsering, idé- og konceptudvikling, illustrationer og grafisk formidling er naturligt Julies styrkeområder. I opgaveløsningen bevarer Hun har en undersøgende tilgang, og formår at kombinere æstetiske overvejelser med funktionelle og bæredygtige løsninger. 

Erfaring

Med en kreativ og struktureret tilgang går Julie til projektudviklingen og skaber bæredygtige, robuste og visionære løsninger, der appellerer til den konkrete brugergruppe. Julies erfaring dækker over en lang række byrumsprojekter, der dels er indtænkt i en større bymæssig sammenhæng, og dels skaber imødekommende og inspirerende rammer for et socialt fællesskab og aktiviteter på tværs af alder, køn, religion og kultur. 


Are you looking for a different employee?