Urban & Landscape
Architecture

Tvis Mølle Naturlaboratorium

Ved Tvis Mølle kan man opleve storslået, varierende natur og kulturminder i et landskab, som direkte afspejler områdets spændende dannelseshistorie. Det har her været Holstebro Kommunes ønske at skabe et naturlaboratorium, der ikke blot bliver et formidlingscenter, men et reelt læringslaboratorium med oplevelser og aktiviteter for nuværende og nye brugere af naturen.

Konkret har LYTT Architecture udviklet fire tematiserede læringslaboratorier, der etableres i form af fire platforme i landskabet samlet i et stærkt hovedgreb. Hvert af laboratorierne fokuserer på et af de temaer, som knytter sig til læring om områdets iboende og potentielle kvaliteter: Natur, Vand, Kulturarv og Sundhed.

Laboratorierne udformes som pavillonlignende konstruktioner, som indpasser sig nænsomt i det smukke landskab. Disse placeres så tæt på hinanden, at der opstår synergi og sammenhæng imellem dem. I landskabet anlægges en ny hovedsti, der forbinder laboratorierne og gør det muligt at bruge alle fire ved et besøg i området.

De fire laboratorier udgør således både pejlemærker for en rundtur i området og platforme for oplevelser knyttet til bestemte steder og temaer. 

Area

Tvis Mølle

Area

Holstebro Kommune

Area

2017-2019

Area

Totalrådgivning

Area

Totalrådgiver

Area

23 ha
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
- Kulturlaboratoriet ved ankomsten har mødelokaler, scene til udstilling og præsentation, mm.
- Vandlaboratoriet ved åen udformes som en bro for feltarbejde med vandkvalitet og smådyr
- Naturlaboratoriet på græslandet er et værksted med udekøkken med fokus på planter og arter
- Sundhedslaboratoriet i skovplantagen har fokus på tempo, puls, meditation og ro

Tvis Mølle Naturlaboratorium har et gennemgående fokus på undersøgende og eksperimenterende læring, hvor man er i naturen for at lære om naturen, bruger kroppen til hands-on at erfare og undersøge 1:1 for at blive klogere. Målet er, at læringen forankres som oplevelser på egen krop, der skaber nærvær og tilstedeværelse i nuet og holdninger og værdier på sigt.

Relateret

Helhedsplan med forslag til bearbejdning af beplantninger, vandløb og terræn, stier og udformning af nye oplevelsessteder for området ved Klokkedal, Bollerskovene og Horsens Fjord. Bygherre: Horsens Kommune