Urban & Landscape
Architecture

Maria Kristoffersen

Arkitekt MAA, Sagsarkitekt

Barselsorlov

mk@lytt.dk

Uddannelse

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Arkitektur, By og Landskab, 2016

Primær funktion

Idéudvikling, skitsering og design

Søger du en anden medarbejdere?