Urban & Landscape
Architecture

Middelfart Marina

LYTT har udarbejdet et forslag til udvikling af Middelfart Marina fra en traditionel marina til et maritimt kraftcenter og multifunktionelt rekreativt mødested. Med sin naturskønne placering i det rolige Fænøsund og den umiddelbare nærhed til Middelfart by, rummer stedet et stort uudnyttet potentiale, som LYTT har udfoldet og beskrevet i et projektforslag.

Middelfart Marina er en del af Naturpark Lillebælt og ligger ved maleriske og varierede kystområder ved Fænøsund. Dens unikke beliggenheden ved hav, strand og skov gør den til en særegen naturperle, der tiltrækker mange besøgende.  

I dag er brugen af marinaen centreret omkring sejlads og sejlsport, men ambitionen er, at Middelfart Marina i fremtiden skal have et mere alsidigt udbud af aktiviteter, som kan tiltrække en ny, bred vifte af brugere – særligt er de unge i fokus. Med introduktionen af nye aktiviteter og faciliteter samt en generel opgradering af de fysiske rammer, vil der opstå muligheder for nye fællesskaber på tværs af eksisterende og kommende brugergrupper, fordelt ud over hele året. 

Middelfart Marinas nye faciliteter skal fremme lysten til fysisk udfoldelse på land og i vand, i det store og i det små og på denne måde fremme folkesundheden. Der skabes en arkitektur for bygninger og anlæg, som understøtter områdets aktivitets- og oplevelsesmuligheder, og som samtidig opleves som en attraktion i sig selv, idet arkitekturen indgår i et harmonisk og bæredygtigt samspil med landskabet og infrastrukturen.

Ambitionen er, at Middelfart Marina skal være et fyrtårn for rekreative aktiviteter i og ved vandet og et eksempel på, hvordan en traditionel marina kan blive til en ”Marina med mere” - en marina, der kombinerer rige aktivitets- og oplevelsesmuligheder med smuk arkitektur på land såvel som i vand. Et bud på fremtidens marina, en marina, der vil fremstå som et forbillede for landets øvrige marinaer.

Sted

Middelfart

Bygherre

Middelfart Kommune

Udført

2020

Areal

5 ha

Samarbejdspartner

ADEPT
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag

Relateret

Nyfortolkning af kystbyen Blokhus' oprindelige karakter til rekreativt område. Omdrejningspunktet for omdannelsen er en genåbning og klimasikring af Blokhus Bæk. Bygherre: Jammerbugt Kommune og Realdania.