Urban & Landscape
Architecture

Amalienborg Slotsplads

Amalienborg Slotsplads og bygningskompleks er blevet terrorsikret. Med LYTT's perimetersikring af Slotspladsen er både kongehus og større forsamlinger på pladsen sikret mod kørende terrorangreb med en stilfærdig, men virkningsfuld sikring i bygningskvadratets perimeter.

Amalienborg Slotsplads er en af Nordeuropas smukkeste pladser. Pladsen afgrænses af de fire rokokopalæer og danner scenen for Salys enestående rytterstatue af Frederik den 5. Slotspladsen er et festligt samlingssted for befolkningen ifm. fejring af fødselsdage og andre mærkedage i kongehuset. Ligeledes er det daglige vagtskifte et tilløbsstykke, som samler mange både turister og danskere på pladsen. Adgangen til slotspladsen sker fra nord og syd via Amaliegade og fra øst og vest via Frederiksgade.

 Gadernes fortovsbelægninger er i Frederiksgade omlagt til klassiske belægninger af granitfortovssten med bordurganglinier. Vejene er omlagt fra asfaltbelægninger til brostensbelægning inden for Amalienborg-kvadratets afgrænsning, så hele pladsbelægningen med adgangsvejene nu fremstår homogen og helstøbt. Der er udelukkende anvendt genbrugsmaterialer af granit fra Københavns Kommunes materialedepot. Perimetersikringen er udført med sikringspullerter, som er beklædt med en støbt bronzekappe med indbygget markeringslys. 

Pullerterne forsøges ikke skjult, men indgår som en kunstnerisk bearbejdet del af gadens inventar. Udformningen af bronzekapperne er sket i samarbejde med Slots- og Kulturstyrelsen og styrelsens skulptureksperter og billedhuggere. Slotspladsen er, som følge af projektet, nu helt friholdt for gennemkørende biltrafik. Via betjeningsanlæg ved indkørslerne er der adgang for VIP-køretøjer samt leverandører gennem de sænkbare pullertanlæg, men ellers er der kun adgang for cyklister og gående. Dette har medført en ny særlig stemning og ro på pladsen. 

Projektet har desuden medført en oprydning i områdets skiltning, og adgangsvejene fremstår nu rensede for forstyrrende skiltning og gadeudstyr, hvilket gavner æstetikken i hele Frederiksstaden.

Sted

København

Bygherre

Slots- og Kulturstyrelsen

Udført

2019 - 2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

2.300 m2

Anlægssum

DKK 16 mio.

Samarbejdspartner

Sweco og Rambøll
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Fagtilsyn
  • Byggeledelse

Relateret

Nyt trappeparti og niveau-fri besøgsindgang til Folketingets hovedindgang. Bygherre: Folketinget