Urban & Landscape
Architecture

Gurre Slotsruin

Stedet omkring Gurre Slotsruin besidder en magisk stemning fyldt med den kraft kun eventyret indeholder. Landskabet er betydningsfuldt som forudsætning for en strategisk placering. I LYTTs vinderforslag har genskabelsen af landskabet hovedrollen i formidlingen af tiden og stedet.

Den strategiske placering af Gurre Slot i et moseområde har fungeret som ressource på flere plan og hindret indtrængende fjender. Dette væsentlige landskabstræk går tabt i dag grundet dræning af området. En genopretning af vådområdet vil derfor ikke blot genvinde slottets identitet og historiske betydning, det vil samtidig bidrage med miljømæssige fordele som reducering af kvælstofudledning samt øge biodiversiteten.
Vi foreslår formidlingen som en billedlig henvisning omsat i et relief i tre skalaer. Formidlingen har tre lag, der knytter sig til vandspejlet, teglmuren og sporene. Med en fremkaldelse af det oprindelige vandlandskab, og en optegning af ringmuren og øvrige bygninger, skabes der et landskabsrelief i 1:1, der viser stedets disponering med forsvarsværker og bygninger til fest og hverdag. Det tredje lag, sporene, er også lagt ud som relief i betonblokkene, der både er meget konkrete vidnesbyrd om hverdagslivet, men også mere abstrakte og underfundige henvisninger til sagn og myter. 

1. præmie i projektkonkurrence
1. præmie i projektkonkurrence

Sted

Gurre

Bygherre

Naturstyrelsen, Museerne Helsingør, Styrelsen for Slotte- og Kulturejendomme

Udført

2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

5 ha
  • Konkurrenceforslag
  • Skitseforslag

Relateret

Friluftslaboratorium for leg, læring, fordybelse og naturoplevelser i naturfølsomt område. Fokus på ankomster og tilgængelighed. Bygherre: Naturstyrelsen, By&Havn og Københavns Kommune.