Urban & Landscape
Architecture

Tøjhusets gårdanlæg

Langs Tøjhusets fredede pakhusbygning fra 1604 er gårdanlægget fornyet med henblik på at skabe et præsentabelt og funktionelt parkerings- og ankomstareal. 

Det sidste gårdrum i ministerium-komplekset i Frederiksholms Kanal 27 har nu fået et tiltrængt løft, der tilfører de fredede bygninger et værdigt uderum, hvor bilparkeringen er flyttet væk fra bygningernes facader, så de for alvor kommer til sin ret. Gårdrummets materialemæssige kvalitet er løftet fra nedslidt asfalt til en klassisk belægning med nordiske granitbrosten. 


En ny indgang til Transportministeriet er markeret med et tæppe af granitfliser og en lav granitmur langs rampen til indgangen. Der er gjort plads til solkroge til ophold for ministeriernes medarbejdere. Og der er plantet 10 robinietræer, der med tiden kan danne et let løvtag over dele af gårdrummet og løfte opmærksomheden væk fra de mange parkerede biler. Gårdrummets inventar, der indeholder overdækninger til cykelparkering, hegn og låger samt bænke og plinte, er designet specielt til stedet med brug af træstave af canadisk ceder.

Sted

København

Bygherre

Bygningsstyrelsen

Udført

2019 - 2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

4.000 m2

Anlægssum

8 mio.
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Frue Plads og Store Kannikestræde. Revitalisering og opgradering af central københavnsk plads samt tilstødende gågade. Bygherre: Københavns Kommune.