Urban & Landscape
Architecture

Faaborg Udviklingsplan

LYTT har vundet konkurrencen om den store udviklingsplan for Faaborg. Her skitserer vi placeringen af nye boligbebyggelser og viser, hvordan den gamle bymidte forbindes med havnens nye funktioner og det omkringliggende landskab. Desuden illustrerer vi, hvordan by og havn sikres mod stormflod. 


For at genbrande Faaborg, har den røde tråd været fysisk, social, kulturel og økonomisk sammenhængskraft. Derfor behandler udviklingsplanen også en bred vifte af emner, og dykker ned i volumenstudier, infrastruktur, ny boligbebyggelse, udvikling af bevaringsværdige kulturmiljøer og enestående landskab, tilgængelighed, mobilitet samt klimatilpasning. 

Planen giver et helhedsorienteret og realistisk bud på, hvordan Faaborg gøres attraktiv for både borgere, turister og erhvervsliv. Her foruden viser planen, hvordan byen med et gentænkt brand, kan udnytte sine potentialer til at skabe nyt liv og øget vækst. Projektet har stor fokus på økonomisk bæredygtighed, og der er løbende foretaget kvalitetssikring af realiserbarheden af de nye tiltag. Forslaget indeholder bl.a. en etapeopdelt byudviklingsplan, der over tid tilpasser sig forholdene.

Ambitionen har været at skabe et robust grundlag for fremtidige investeringer i Faaborg. Også i forslaget til klimatiltag, i form af stormflods- og skybrudsbeskyttelse, er muligheden for merværdi vægtet højt. Desuden er klimatiltagene indarbejdet i helheden, så de fremstår indbydende og frem for alt skaber tryghed. I planen har vi indtænkt en høj brugsværdi i hverdagssituationen, og samtidig tages der hensyn til sommermånedernes mange gæster. Derfor er der i udviklingsplanen stort fokus på tilgængelighed til vandet, og det gælder både fjorden og det bagvedliggende sund, hvor begge typer vand aktiveres både rekreativt og i relation til sundhed og idræt.

Vinder af parallelkonkurrence

Sted

Faaborg

Bygherre

Faaborg-Midtfyn Kommune og Realdania

Udført

2019

Rolle

Totalrådgiver

Areal

150 ha

Samarbejdspartner

Kjellander & Sjöberg, Mogens A. Morgen og Realise
  • Konkurrenceforslag
  • Helhedsplan
  • Skitseforslag for klimasikring af by- og havnearealer
  • Udviklingsplan

Relateret

Som led i en større byomdannelse er byen blevet vendt mod vandet ved at skabe synergi og forbindelse mellem byens vigtigste funktioner; bymidten, stranden og havnen. Bygherre: Mariagerfjord Kommune og Realdania