Urban & Landscape
Architecture

Dragør som klimarobust kystkommune

Dragør har i århundreder, både som by og som befolkning, været i konstant forhandling med havet. Havet giver og havet tager; det har Dragør altid været indforstået med, det ligger i det flade land og i havnebyens dna. I vores forslag til stormflod og skybrudsbeskyttelse fortsætter vi den forhandling, både på landets og havets præmisser.

Dragør er et kulturlandskab, formentlig Danmarks første, hvor hollandske bønder har kultiveret jorden, gravet stribevis af grøfter og plantet læhegn, for at sikre et stort høstudbytte. Det kulturlandskab bygger vi videre på med endnu et hollandsk landskabselement, som allerede er introduceret i Dragør: stormflodsdiget. 

Vores forslag ”Som Landet Ligger” arbejder ud fra tre kerneværdier;  Vi vil skabe tryghed i Dragør. Vi vil bygge videre på Dragørs kulturlandskab. Og vi vil lade Dragørs naturlandskab være i fred. Dragørs flade land og flade vand med strandengene byder på et unikt fugleliv og en unik horisontlinje. Og den horisont skal der værnes om ved at hindre sandrevler, høje stenrev og moler, der kan tage udsigten til det uendelige spejlende vand, der ligger uden for Dragørs kyst, og som er en af Dragørs særegne kvaliteter. 

Vores forslag indeholder en strategi for successiv udvikling og udbygning af diger og regnvandsopsamlende anlæg, hvor der løbende bliver adderet nye tiltag og lag, efterhånden som behovet kommer og i takt med den erfaring, der gøres undervejs. Der skal lyttes til den løbende udvikling af klimaændringerne, frem for alene at agere efter teoretiske prognoser. 

Sted

Dragør Kommune

Bygherre

Dragør Kommune og Realdania

Udført

2020

Rolle

Toltalrådgiver

Areal

15,5 km2

Samarbejdspartner

Cornelius Vöge, Hele Landet - Sociale Arkitekter og Tyréns
  • Brugerinddragelse
  • Konkurrenceforslag
  • Helhedsplan
  • Klimasikring

Relateret

Helhedsplan med forslag til bearbejdning af beplantninger, vandløb og terræn, stier og udformning af nye oplevelsessteder for området ved Klokkedal, Bollerskovene og Horsens Fjord. Bygherre: Horsens Kommune