Urban & Landscape
Architecture

Ebeltoft Udviklingsplan

Fra strandengen i nord til strandengen i syd, trækker vi en beskyttelseslinje, der danner en fysisk beskyttelse af byen. Linjen samler forslagets mange delelementer, skaber sammenhæng langs kysten og anlægger en ny sti, som kobler sig på den eksisterende. Vi kalder den derfor for Kystruten, og den er forslagets hovedanslag. 

Vi prioriterer at skabe og styrke eksisterende forbindelser mellem by og havn. Forbindelserne er der fysisk, men skal fremkaldes med en markering, der tydeligt viser vejen mellem byen og havnen. På tværs af den adskillende Strandvejen, syer vi byen sammen ved at etablere flere fysiske overgange over vejen og plante øst-vestgående trærækker som visuelle markeringer på tværs. At køre ad Strandvejen vil være en ny oplevelse, hvor opmærksomheden ledes mod byen og havnen. Vi spænder området mellem de tre kulturinstitutioner ud og skaber en kulturpark, hvor der er plads til involvering af kulturen ved at tilbyde museerne at opsætte satelitter af forskellig karakter. Det kunne f. eks være en glasskulptur, en rebbinderworkshop eller en historiefortælling i skyggen under træerne. Til hver af de tre kulturinstitutioner knytter sig to nye pladser og en eksisterende, som tager karakter af den pågældende kultur - Glastorvet, Søkortet og Maltfabrikken gård. Der foreslåes et nyt byggefelt med mulighed for nyt byggeri, der understøtter de fælles visioner i kulturparken, som for eksempel et museum for tekstiler eller keramik. Som en kærlig henvisning til byens historie vil vi lægge os i kølvandet på det æbelunivers, der er blevet skabt med den årlige æblefestival, ved at skabe flere æblelunde og tofter, som tidligere var med til at give byen en særlig identitet. Og dens navn. Den enorme parkeringsplads ved Fregatten Jylland er i dag dårligt disponeret med overflod af asfalt. Vi vil tegne området med den grønne pen, optimere pladsen og dog stadig bibeholde 85 % af den eksisterende kapacitet, mens der gøres plads til et grønt og centralt område i Ebeltoft. Vi vender så at sige stedet på vrangen. 

Sted

Ebeltoft

Bygherre

Syddjurs Kommune

Udført

2022

Rolle

Totalrådgiver

Samarbejdspartner

NIRAS og Holscher Norberg Arkitekter
  • Konkurrenceforslag

Relateret

Strategisk-fysisk plan for Grenaa indeholdende klimabeskyttelse og udvikling af by og havn i tæt samarbejde med lokale aktører.