Urban & Landscape
Architecture

Henrik Dixen Dausell

Landskabsarkitekt MDL
Sagsarkitekt

+45 22 60 80 40

hdd@lytt.dk

Area

Den Kongelige Veterinær- og Landbohøjskole, Sektion for Landskab, 2000

Area

Kvalitetsikring, projektering og fagtilsyn

Are you looking for a different employee?