Urban & Landscape
Architecture

News from LYTT

Stay updated on what happens in LYTT. News about projects, articles and people, and what the media writes about LYTT Architecture.
 • Feb 2023

  LYTT Architecture har forpligtet sig til at arbejde aktivt for og efterleve principperne i The Gender Diversity Pledge – DI’s strategi for større kønsdiversitet, som kan læses her

 • Jan 2023

  LYTT har sammen med NIRAS vundet opgaven med at udvikle Frederikssund Bymidte. Projektet ”Frederikssund møder vandet – livet mellem by og fjord” skal både indeholde kystbeskyttelse mod stormflod og havvandsstigninger, men skal i lige så høj grad bidrage til byliv i Frederikssund bymidte. Projektets titel er velvalgt og favner opgavens essens, nemlig Frederikssunds nærhed til vandet og det liv, der udspiller sig i den dynamiske overgang mellem by og vand.

 • Jan 2023

  I samarbejde med LOOP Architects og VIGGO MADSEN Ingeniører har team LOOP vundet den spektakulære opgave med at anlægge et nyt oplevelsescenter. Det kuperede landskab omkring Køge Å bliver nænsomt iscenesat, så vejen fra oplevelsescenteret, og ned til Køge Ådal og op til borgringen på den anden side åen, i sig selv bliver en oplevelse. Allerede ved ankomsten til oplevelsescenteret sættes situationen i scene og parkeringen udføres som en diskret skovparkering under fritvoksende træer.

 • Jan 2023

  LYTT er med på et af de tre udvalgte teams, der skal deltage i konkurrencen om byudvikling ved København Syd! Metroselskabet I/S har prækvalificeret vores team som består af Holscher Norberg, ADEPT, LYTT Architecture, MOE og Realise til at gå videre i konkurrencen om at udarbejde en helhedsplan for et nyt byområde i København Syd omkring Ny Ellerbjerg Station. Den fremtidige byudvikling forventes at indeholde erhverv, boliger, butikker og andre bylivsfunktioner, der understøtter et trygt lokalmiljø og et dynamisk byliv.

 • Nov 2022

  Lisbjerg ved Aarhus er et af Danmarks største byudviklingsprojekter. LYTT er udvalgt som rådgiver til at udvikle de rekreative natur- og parkområder i den mest centrale del af byen. Kommunens vision og vores opgave er at sikre den nemme adgang til naturen og det karakteristiske landskab, som er Lisbjergs stærkeste kvalitet. Vi skal arbejde med blå-grønne strukturer og øge muligheden for aktivitet i naturrummene ved at forbinde de eksisterende naturkvaliteter i et sammenhængende landskabeligt loop. 

 • Nov 2022

  Hvinningdal Kirke er nu officielt indviet ved festgudstjeneste og reception. Den nye kirke bliver samlingspunkt for hele lokalområdet, og i udearealerne er der skabt rum, som kan bruges i kirkens daglige virke.  

 • Sep 2022

  LYTT har i samarbejde med Realise og Johanne Bugge udarbejdet en strategisk-fysisk udviklingsplan for Sydfalster, og planen er netop blevet godkendt af Byrådet i Guldborgsund Kommune. Det strategiske fokus i planen er bl.a. at styrke den grønne mobilitet for at øge turismen, og samtidig passe på den unikke natur. Yderligere sætter planen en retning for erhvervsudvikling og bosætning.
  Dyk ned i hele udviklingsplanen her

 • Jul 2022

  Vi er utrolig stolte over at kunne fortælle, at LYTT i team med P+P arkitekter som totalrådgiver samt Gründl Haahr Arkitekter, EKJ Rådgivende Ingeniører & Tri-Consult  har vundet konkurrencen om at realisere Fremtidens Vejlby Vest. Den almene boligorganisation ALBOA er sammen med Aarhus Kommune bygherre på projektet. Vejlby Vest har en lang historie og er et helt unikt alment boligkvarter, som beboerne, der i mange tilfælde har boet der i mange år, føler en særlig tilknytning til og er glade for at bo i. Og sådan skal det blive ved med at være. Med vores vinderprojekt kommer det til at ske gennem en realiseringen af en visionær helhedsplan for området, arkitektur i høj kvalitet og kreativ landskabsarkitektur.

 • Jun 2022

  LYTT har vundet konkurrencen om en Strategisk fysisk udviklingsplan for Grenaa, med hjælp fra Norrøn og Niras. Forslaget indeholder dels et billigt åbningstræk, der skal samle og formidle, og dels en langsigtet og ambitiøs plan for udvikling og beskyttelse af by og havn.

 • Apr 2022

  LYTT har vundet opgaven om en helhedsplan der skal sætte rammerne for udvikling af Hvide Sande Havn. I Hvide Sande er havneaktiviteterne tæt forbundet med byens udvikling og planen skal konkret belyse, hvilke arealer der er udviklingsparate og skabe sammenhæng i de forskellige tiltag, der sættes i gang. Processen skal sikre, at udviklingen af havnen sker til gavn for både havnens erhverv, lokalbefolkningen og de mange turister, der hvert år besøger byen.

 • Apr 2022

  LYTT har vundet opgaven om en helhedsplan for et nyt 100 ha stort boligområde i det vestlige Nyborg. Helhedsplanen skal bygge på bæredygtige principper med plads til vand og natur, hvilket er en integreret del af LYTT's arbejdsmetode og værdisæt, som altid tager udgangspunkt i stedets iboende værdier og kvaliteter, der bearbejdes så de bidrager positivt til at skabe en mere bæredygtig fremtid. 

 • Feb 2022

  Hos LYTT har vi lært meget af vores første LCA test, og det vil vi gerne dele med omverdenen. Her kan du læse om de potentialer og barrierer, som vi har identificeret ift. at bruge værktøjet på et landskabsprojekt. Samtidig er det vores mål at dykke endnu mere ned i værktøjet, så det bliver en del af vores daglige arbejde. 

 • Dec 2021

  Hos LYTT er vi midt i en læringsproces, hvor vi tester LCA Byg på vores landskabsprojekter. For nylig har vi afleveret projektforslag på ’FIB 16’, som er en mindre renoveringsopgave på Aalborg Universitet, Campus Øst, hvor en række beskyttelsesrum i bygningens kælder skal omdannes til grupperum og studiemiljø for de studerende med forbedret indeklima og dagslysforhold. Læs mere her.

 • Nov 2021

  LYTT er en del af Team TRUST, der har vundet genudbud af Københavns Kommunes store strategiske partnerskab. Selv om Team TRUST har haft opgaven de seneste fem år og opnået stor erfaring med den særlige arbejdsform, så bliver de kommende fire år med en ny strategi, hvor der er fokus på bæredygtighed. Læs mere ved at klikke på billedet.

 • Nov 2021

  LYTTs konkurrenceforslag til revitalisering af Kongelunden ved Aarhus er beskrevet i LANDSKAB nr. 7.
  Læs artiklen ved at klikke på billedet.

 • Oct 2021

  Team LYTT is one of the three teams who have been selected for the competition on developing the centre of Kongens Lyngby near Copenhagen. The task is to transform the political visions for the city into a future-proof development plan and 3 specific urban spaces. We have a highly skilled team consisting of JAJA Architects, NIRAS and Fremforsk Center for Fremtidsforskning, and we look forward to get started.

  Read more about the competition and vision for Kongens Lyngby here.

 • Oct 2021

  Every year in October, the architectural business, cultural institutions, and municipalities in Denmark celebrate and honor good architecture. This year the theme of the day was “New connections to nature”, and LYTT received the Architecture Prize for our project Troldhedestien – a nature trail that runs along a closed railway line near Kolding. The project was rewarded by the Municipality of Kolding for the functionality that lets everyone – no matter age or mobility, experience the spectacular landscape firsthand. 

 • Sep 2021

  LYTT har vundet den sjældent udbudte opgavetype med at anlægge en ny kirkegård på den bare kuperede stubmark i kanten af Karlslunde. Charlotte Skibsted har lavet den første skitse for Karlslunde Menighedsråd og LYTT skal nu, med hjælp fra Øllgaard Ingeniører, stå for detailudformning, projektering og udførelse. 

 • Sep 2021

  LYTT has been selected to help the Municipality of Vordingborg develop a strategy for infrastructure, mobility, and tourism. The strategy will be based on inputs from the locals, and we can’t wait to get to know them and the beautiful Isle of Møn. 

 • Aug 2021

  LYTT is part of the winning team with Kjær & Richter, CCO Architects og AFRY, who has won the task of developing a new learning facility in NYE, a sustainable quarter in the Municipality of Aarhus. With the project name “Grobund” (breeding ground) we want to motivate people to learn new technologies and ways of learning. For example is 20 % of the teaching happening in outdoors environments. 

 • Aug 2021

  LYTT will be involved in the restoration of the National bank of Denmark - the iconic Arne Jacobsen's building.  The architectural work is an important piece in our cultural heritage and must be meticulously reconstructed. The building also has two enclosed courtyards and a huge roof garden which will be our focus area. The winning team consists of EKJ Rådgivende Ingeniører and Rørbæk og Møller as lead and with the Ministry of Development Brunei / Ove Arup and Partners, Varmings Tegnestue, Geo, DBI and LYTT Architecture.

 • Jul 2021

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har skrevet en medrivende artikel i LANDSKAB om tre meget forskellige klassiske steder i København, der stadig danner forbillede for det gode byrum; Amalienborg Slotsplads, Sankt Hans Torv og Bibliotekshaven. 
  Læs artiklen ved at klikke på billedet.

 • Jun 2021

 • Jun 2021

  Troldhedestien er indviet! En natursti der løber nær en tidligere jernbanestrækning ved Kolding. Projektet har til formål at skabe nye rum og rammer for oplevelser og udfoldelse i naturen. Nye faciliteter og let adgang til naturen skal skabe fællesskaber mellem borgere med vidt forskellige forudsætninger. 

 • Jun 2021

  LYTT er med på vinderteamet sammen med Entreprenør Morten C Henriksen A/S, GPP Arkitekter A/S, ISC Consulting Engineers A/S og Jysk svømmebadsteknik for Næstved Svømmebad, som bliver et fyrtårn for Region Sjælland, der skal understøtte ambitionen om at blive regionens førende svømmeklub målt på sportslige resultater, medlemstal og mangfoldighed. 

 • May 2021

  LYTT er en del af Team Valhøj, med SKALA, JAJA og DOMINIA, som har vundet udbuddet om udvidelse og udvikling af Valhøj Skole i Rødovre til en inspirerende og aktiv campus. Visionen for projektet er at skabe en skole, der aktivt forholder sig til og er en del af landskabet. Da skolen gennem sin placering i store grønne arealer besidder et uudnyttet potentiale, arbejdes der med campus-idéen som hovedgreb.

 • Apr 2021

  LYTT er med på entreprenør A. Enggaards team, der har vundet totalentreprisekonkurrencen for Universitetsbyen Aarhus BSS. Én af de bærende byarkitektoniske hovedtanker bag Universitetsbyen er, at visuel åbenhed mod omverden skal bidrage til et åbent og levende by- og campusområde.

 • Apr 2021

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har skrevet en artikel i Landskab om LYTT's Dragørprojekt, hvor han argumenterer for en kulturbaseret kystbeskyttelse i Amagers ekstremt kulturdannede landskab. Jacob fortæller at det er vigtigt at formen i landskabet stadig er central, og ikke kun fri vækstleg med naturbaserede metoder. Rumlig stringens ift. det processuelle er central i fremtiden, også for at skabe forskelle i landskaberne

 • Apr 2021

  Er du vores kommende arkitektpraktikant?

  Hos LYTT vil du blive en del af et hold rigtig gode og ambitiøse kolleger og komme med på opgaver, som spænder vidt indenfor alle skalaer af urbant design, landskabsarkitektur og byplan. Vi søger 1-2 kreative, engagerede og fagligt dygtige studerende, som ligesom os gerne vil lave varige løsninger med høj æstetik og kvalitet, som elsker tværfaglige samarbejder, og som går til opgaver med gå på mod og en lyttende respekt for både sted og dets brugere. 

  Send portfolio som pdf til: København: jf@lytt.dk eller Aarhus: jkb@lytt.dk

 • Jan 2021

  LYTT Architecture vinder sammen med Archidea Arkitekter og Humlebogruppen, anlæg af første etape af ny bæredygtig bydel ved Årslev, Fyn med 109 blandede boliger. Projektet er udviklet med afsæt i Faaborg-Midtfyns ambition om at skabe fremtidens forstad, en bæredygtig og grøn bydel der skal opnå guld i en efterfølgende DGNB certificering. Fremtidens forstad skal skabe rammerne for et bæredygtigt fællesskab på tværs af alder, livsstil og interesser. 

 • Jan 2021

  LYTT vinder projektkonkurrence om Frederiksberg Bakke. Vi opfatter stedet som et landskabsrum, der indgår i parterreanlægget og resten af Søndermarken. Vi vil med vores løsning sikre, at slottet igen bliver centrum i det samlede slotsanlæg med Frederiksberg Have og Søndermarken. Den nye forplads vil samle anlægget hen over Roskildevej og bliver en del af helheden.

 • Dec 2020

  LYTT har vundet én af tre førstepræmier i visionskonkurrencen for Kongelunden. Med forslaget har LYTT villet styrke billedet af Aarhus; byen mellem de to skove i nord og syd. Der er arbejdet med en nuanceret indpasning i terrænet for at fastholde det store billede af ‘skoven på skrænten’ og med det skabe et rodfæstet Aarhus-projekt.

 • Oct 2020

  Jacob Fischer, partner i LYTT, har i LANDSKAB skrevet en artikel om Krøyers Plads. 
  Læs artiklen i sin fulde længde ved at klikke på billedet.

 • Oct 2020

  Together with AART Architects and MOE, LYTT Architecture recently won the competition to design the new urban spaces in connection to a sustainable office and community centre in Viby South. From the beginning, the vision for the development of Viby South has been to create a coherent neighbourhood with a mix of different residents.

 • Sep 2020

  LYTT Architecture og CUBO Arkitekter har vundet Viborg Kommunes Arkitekturens Pris 2020 for Midtbyens Gymnasium og Hærvejsbroen. LYTT Architecture har forestået helhedsplanen, designet og projekteret Hærvejsbroen, som er stedets samlende element. Partner i LYTT Niels Kjølhede modtog prisen, der blev overrakt af Viborgs borgmester og Formand for bedømmelseskomitéen Ulrik Wilbek. 

 • Sep 2020

  Hjemmesiden er nu fuldt udbygget. Det betyder, at du nu har mulighed for at gå på opdagelse i vores mange projekter, bl.a. via vores nye Danmarkskort, der viser hvert enkelt projekts geografiske placering. 

 • Sep 2020

  LYTT er udvalgt til at deltage i konkurrencen om Kemitorvet på DTU. Med på holdet er In Situ og Strunge.

 • Sep 2020

  LYTT er nomineret til Green Cities Award med Klimabyen Middelfart som det eneste danske projekt.

 • Sep 2020

  Læs Jannie Rosenberg Bendsens artikel i ARKITEKTEN 07 om rekonstruktionen af C.Th. Sørensens landskab ved Vestbad i Rødovre, som LYTT har stået for.

 • Sep 2020

  Læs Morten Borup og Susanne Grunkins  kronik, der efterlyser en mere grøn og bæredygtig arkitekturpolitik.

 • Sep 2020

  LYTT er prækvalificeret til at udarbejde en udviklingsplan for Nakskov Havn! Vi glæder os til samarbejdet med Transform og ETN Arkitekter samt Lollands Kommune. 

 • Sep 2020

  LYTT Architecture har sammen med NIRAS vundet udbuddet om at designe en løsning for den ca. 11 km lange kystlinje i Køge. Løsningen skal omfatte diger, mure, skots og mobile løsninger og bliver et af Danmarks største oversvømmelsesprojekter. 

 • Sep 2020

  Mads Jordan har indviet Pusterummet, en ny sundhedspark i Skive, som både kan bruges i en sundhedsfaglig sammenhæng og som bypark for hele byen. 

 • Aug 2020

  Jacob Fischer præsenterede i går otte af LYTT's projekter i det centrale København. Tech2Tech - Study Tour on Bike

 • Aug 2020

  LYTT til en podcast, hvor Jacob Fischer fortæller om landskabsarkitekternes arbejde med vand.