Urban & Landscape
Architecture

Pia Bygebjerg

Urban designer, cand.polyt.
Projektleder

+45 22 65 89 13

pb@lytt.dk

Area

Cand. Polyt., Civilingeniør, Arkitektur & Design, AAU, Urban Design 2007

Area

Landskabsprojektering, LAR-løsninger, terræn, byrum, IKT-ansvarlig

Nøglekvalifikationer

By- og landskabsanalyse, projektering, materialeekspertise, klimatilpasning, terrænbearbejdning, LAR-løsninger, byrum, pladser, veje, beboerinddragelse, byggemodning, tilgængelighedsforhold, belægning, 3D.

Kompetencer

Pia er en kompetent og ansvarsbevidst projektleder og projekterende arkitekt, der har gennemført en lang række landskabsprojekter omhandlende byggemodning og udformning af byrum, veje og rekreative landskaber ved boligbebyggelser og boligområder, herunder beplantning, belægning og terræn, samt trafikale forhold og tilgængelighed.
Endvidere besidder Pia dybtgående viden omkring regnvandshåndtering, terrænkotering, regnvandsbassiner og beplantning i vådmiljøer. Disse regnvandstekniske foranstaltninger har Pia bred erfaring med at inkorporere som rekreative og aktiverende elementer i forbindelse med bolignære uderum og -arealer.  

Pia har ved skitsering og projektering af projekter altid fokus på den konkrete brugergruppe og at funktion og anvendelighed tænkes ind i projektet fra start, således at det formes
sammen med en arkitektonisk hovedidé. Pia er arkitekt med en stærk arkitektonisk profil og helhedsforståelse, der sikrer sammenhæng mellem helhed og detalje. Hun mestrer fagets forskellige skalaer fra helhedsplaner til detaljering og udfører projekter med stort overblik og entusiasme. Pia er således et yderst positivt aktiv i tværfaglige teams.

 Erfaring

Pias specialiserede erfaring inden for udvikling og projektering af helhedsplaner og uderum ved boligbebyggelser har givet hende stor viden omkring de forskellige processer, som optræder i forløb, der involverer beboere såvel som myndigheder. 

Bag sig har Pia en lang række veludførte landskabsprojekter omhandlende udformning af aktiverende byrum og oplevelseslandskaber. Hun har skabt park- og byrum i varieret skala, samt veje og rekreative uderum og friarealer, hvor natur og arkitektur i samspil skaber en dynamisk helhed. Pia står bl.a. bag flere byparker, hvor intentionen ofte har været at skabe flere lag og zoneinddeling med plads til fysisk udfoldelse og leg, naturoplevelser samt fordybelse og ro. Pia har desuden forestået flere projekter i forbindelse med seniorbyggeri, seniorbofællesskaber samt plejeboliger, indeholdende rekreative, sansestimulerende udearealer, der inviterer beboeren udenfor - både i privat regi og i fællesskab. 

Are you looking for a different employee?