Urban & Landscape
Architecture

Universitetsbyen Aarhus BSS

Én af de bærende byarkitektoniske hovedtanker bag vinderforslaget for Universitetsbyen er, at visuel åbenhed mod omverden skal bidrage til et åbent og levende by- og campusområde.

Ved at åbne det tidligere lidt afsondrede kommunehospital op mod Nørrebrogade, skabes der således mulighed for at trække nogle af Universitetsparkens grønne kvaliteter over i Universitetsbyen ligesom de taktfaste gavlmotiver eksponeres for forbipasserende. Målet er, at man som fremtidig trafikant på én af Aarhus’ mest befærdede veje ikke oplever at køre forbi Aarhus Universitet; man kører gennem universitetet. Denne ambition om oplevelsesmæssig sammenhæng mellem Universitetsparken og Universitetsbyen er fortsat bærende for vores tilgang til dette projekt. Hvor helhedsplanen havde fokus på de store linjer og oplevelsen udefra og ind, vil vi med dette forslag bevæge os længere ned i detaljen og styrke den menneskelige, oplevelsesmæssige sammenhæng mellem parken og byen i øjenhøjde. Med dette projekt ønsker vi således at styrke parkens og byens særegne karakterer og potentialer, men samtidig skabe én homogen og samlet oplevelse af Aarhus Universitet på tværs af Nørrebrogade.

Area

FEAS

Area

A. Enggaard A/S, AART og NIRAS

Area

Aarhus

Relateret

Transformational landscape with SUDS in focus: from industrial area to new, green district with housing, culture and business. Client: Roskilde Municipality