Urban & Landscape
Architecture

Maria Kristoffersen

Arkitekt MAA, Sagsarkitekt

Barselsorlov

mk@lytt.dk

Area

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Arkitektur, By og Landskab, 2016

Area

Idéudvikling, skitsering og design

Are you looking for a different employee?