Urban & Landscape
Architecture

Maria Kristoffersen

Arkitekt MAA
Sagsarkitekt

+45 22 60 80 39

mk@lytt.dk

Area

Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd. for Arkitektur, By og Landskab, 2016

Area

Idéudvikling, skitsering og design

Are you looking for a different employee?