Urban & Landscape
Architecture

Middelfart Marina

LYTT has devised a proposal for the development of Middelfart Marina from traditional marina to a maritime centre of excellence and multifunctional recreational meeting place. Placed in the scenic and tranquil landscape of Fænøsund and in close proximity to Middelfart town, the place holds great unexploited potential, which LYTT has unfolded and described in a project proposal. 

Middelfart Marina is a part of Nature Park Little Belt and is located in very picturesque and varied coastal areas at Fænøsund. Its unique location by the sea, beach and forest makes it a distinctive nature gem that attracts many visitors.   Today, the marina is mainly used for sailing and yachting, but the ambition for the future Middelfart Marina is to offer a more diverse range of activities that can attract a new, wide range of users – especially young people. With the introduction of new activities and facilities as well as an overall upgrade of the physical frames, opportunities for new communities across the existing and future user groups will emerge.     Middelfart Marina’s new facilities will help encourage the desire for physical activity at land and in the water and thus increase public health. The building and landscape architecture supports the opportunities for activities and experiences in the area and will, in itself, add to the experience of the marina, seeing that the architecture forms a harmonious and sustainable interplay with the landscape and infrastructure.  The ambition is that Middelfart Marina is to become a beacon in recreational activities close to the sea and an example of how to transform a traditional marina into a “Marina with more” – a marina, which combines opportunities for rich activity and experience with beautiful architecture on land as well as in water. A proposal for the future marina, a marina that will be an example for the other marinas around the country. 
Middelfart Marina er en del af Naturpark Lillebælt og ligger ved maleriske og varierede kystområder ved Fænøsund. Dens unikke beliggenheden ved hav, strand og skov gør den til en særegen naturperle, der tiltrækker mange besøgende.  

I dag er brugen af marinaen centreret omkring sejlads og sejlsport, men ambitionen er, at Middelfart Marina i fremtiden skal have et mere alsidigt udbud af aktiviteter, som kan tiltrække en ny, bred vifte af brugere – særligt er de unge i fokus. Med introduktionen af nye aktiviteter og faciliteter samt en generel opgradering af de fysiske rammer, vil der opstå muligheder for nye fællesskaber på tværs af eksisterende og kommende brugergrupper, fordelt ud over hele året. 

Middelfart Marinas nye faciliteter skal fremme lysten til fysisk udfoldelse på land og i vand, i det store og i det små og på denne måde fremme folkesundheden. Der skabes en arkitektur for bygninger og anlæg, som understøtter områdets aktivitets- og oplevelsesmuligheder, og som samtidig opleves som en attraktion i sig selv, idet arkitekturen indgår i et harmonisk og bæredygtigt samspil med landskabet og infrastrukturen.

Ambitionen er, at Middelfart Marina skal være et fyrtårn for rekreative aktiviteter i og ved vandet og et eksempel på, hvordan en traditionel marina kan blive til en ”Marina med mere” - en marina, der kombinerer rige aktivitets- og oplevelsesmuligheder med smuk arkitektur på land såvel som i vand. Et bud på fremtidens marina, en marina, der vil fremstå som et forbillede for landets øvrige marinaer.

Location

Middelfart

Client

Middelfart Municipality

Realised

2020

Area

4.000 m2

Collaborators

ADEPT
  • Competition proposal
  • User involvement
  • Project proposal

Relateret

Nyfortolkning af kystbyen Blokhus' oprindelige karakter til rekreativt område. Omdrejningspunktet for omdannelsen er en genåbning og klimasikring af Blokhus Bæk. Bygherre: Jammerbugt Kommune og Realdania.