Urban & Landscape
Architecture

Havneøen

Udviklingen af havneøen Esbjerg Strand sker på baggrund af et ønske om at skabe en ny attraktiv bydel på kanten af havet og tæt på bymidten. I tillæg til nye erhvervsbyggerier skal områdets forskelligartede pladser gøre stedet til udflugtsmål for både borgere og turister.

Store forskelligartede pladser, maritime aktiviteter, gadeforløb med vejtræer og belægning i høj kvalitet samt en lystbådehavn skal sikre møder mellem mennesker og et varieret og mangfoldigt liv langs vandet. Området skal inspirere til aktivitet og uformelt samvær. De nye opholdspladser langs kajen og promenadeforløbet forbindes i en 2,5 km aktivitetssti, hvor der både bliver plads til rekreative ophold og motion og leg. Alt sammen med udgangspunkt i Esbjerg Havns særlige identitet og med havneøen som bindeled mellem by og vand. 

LYTT har med sine designgreb tilført begrønning af byrummene samt udarbejdet en særlig belægning sideløbende med projektet. Der er taget højde for øens placering i råt havnemiljø, og beplantningen er således tilpasset herefter. Som en del af opgaven har LYTT udformet en sikkerhedsvold mod Kosan Gas, hvor der udformes et landskab som et græsdækket område, med et stort nedsivningsbassin. Der etableres hegn så får, kan afgræsse området, som således kan stå uden yderligere pleje. 

Til projektet er der designet specialsten i beton, som henviser til havbunden. Belægningsstenene har et motiv fra sandbundens riller, der tegnes som bølger i mørke og hvide sten, og trædesten er formet som søsten i plantebedene, som angiver havbundens frodige stenrev.
1. præmie i projektkonkurrence 

Area

Esbjerg

Area

Esbjerg Kommune

Area

2019 - 2022

Area

Underrådgiver

Area

100.000 m2

Area

45 mio.

Area

COWI
  • Application for fonding

Relateret

Strategic-physical development plan for Hvide Sande, so that the port and coastal town can utilise its unique potentials and become more attractive for tourism, business and settlement. Client: Ringkøbing-Skjern Municipality