Urban & Landscape
Architecture

Marie Glad

Landskabsarkitekt MDL

+45 22 65 88 89

mag@lytt.dk

Uddannelse

Cand. hort. arch. fra Københavns Universitet, 2016

Primær funktion

Skitsering, projektering, byrum, bolig, klima, bygningsnære uderum

Nøglekvalifikationer

Skitsering, projektering, materialekendskab, planteanvendelse, tilgængelighed, kotering og terrænbearbejdning. 

Kompetencer

Maries uddannelsesbaggrund og projekteringserfaring på både mindre og større projekter betyder, at hun har et godt kendskab til materialer, planter og anlægsteknik. Hun forsøger altid at kombinere disse for at skabe robuste og smukke løsninger, der kan holde mange år frem i tiden og danne ramme for det gode hverdagsliv. 

Erfaring 

Marie har bred erfaring med projektering af især byrum og bygningsnære udearealer, herunder også LAR og stiforbindelser ifm. trygge og aktiverende friarealer til boliger. I forbindelse med dette har hun et godt kendskab til myndighedskrav, bygningsreglementet, tilgængelighed og anlægstekniske krav og normer, og kan indgå i dialog med både bygherre og samarbejdspartnere om disse i alle faser. Marie har ofte fokus på belægninger og beplantning, både anlægsteknisk, men også med henblik på den fremtidige brug og drift. Marie har altid fokus på de stedsspecifikke kvaliteter som udgangspunkt for det enkelte projekt, og hun arbejder detaljeorienteret men med blik for helheden og den endelige løsning.  

Tidligere ansættelser

2020 -           LYTT Architecture (tidl. Møller & Grønborg)

2018-2020   Møller & Grønborg A/S, landskabsarkitekt
2017-2018   ADEPT, landskabsarkitekt
2016-2017   GruppeF Landschaftsarchitekten, landskabsarkitekt 
2015-2016   GruppeF Landschaftsarchitekten, juniorlandskabsarkitekt
2015             GruppeF Landschaftsarchitecten, praktikant    
2013             Peter Holst Landskab, praktikant 

Søger du en anden medarbejdere?