Urban & Landscape
Architecture

Pusterummet i Skive

LYTT Architecture har transformeret Skives gamle hospitalshave, så de omkringliggende institutioner, Skive Sundhedshus, Hospice Limfjord og Regionspsykiatrien, kan bruge parken som et aktiv i hverdagen. 

Det har været visionen at skabe en fælles og samlende bypark med mangfoldige muligheder for anvendelse, oplevelser og aktivitet i arbejdet med de omkringliggende sundhedsinstitutioners fokus herunder rehabilitering, genoptræning og behandling. En park, der styrker brugernes helbred og velvære gennem en række sanseoplevelser og landskabelige rumligheder. Landskabsplanen sammenbinder de forskellige historiske bygninger og skaber rekreative såvel som intime rum, hvor man kan indgå i fællesskaber eller blot nyde en stille stund i parken. Parken inviterer til nærvær, fordybelse og fysisk udfoldelse gennem en variation af multifunktionelle faciliteter. Parken tilbyder således stor variation i forløb og tilgængelighed, som spænder fra den fuldt tilgængelige rute til mere varierede og udfordrende forløb.
 
Som en del af terrænbearbejdningen udformes bl.a. et amfiteater, hvor der er mulighed for scenefunktion. Nye træer indarbejdes i samspil med den eksisterende randbeplantning, som består af en stor karakterfuld blodbøg samt yngre bøgetræer. Funktionel, stemningsskabende stibelysning integreres i træerne. 

LYTT Architecture har specialdesignet parkens inventar, som er udviklet gennem inddragende workshops og består af borde, bænke, skraldespande, pavillon og multifunktionelle træsveller til ophold, træning og events. Inventaret er udført i egetræssveller, perforeret tombak og messing. 

Idet Byparken blandt andet har som mål at fungere som et hverdagsaktiv for de omkringliggende institutioner, har LYTT Architecture og Movementum arbejdet med brugerinvolvering for at forankre parken hos brugerne og kvalificere løsningen i forhold til de sundhedsfaglige formål. ’Pusterummet’ er desuden en offentlig tilgængelig park, der kan anvendes af byens borgere. 

Sted

Skive

Bygherre

Region Midtjylland

Udført

2017 - 2020

Rolle

Totalrådgiver

Areal

18.000 m2

Anlægssum

DKK 12 mio.

Samarbejdspartner

Movementum og Viborg Ingeniørerne
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Transformationslandskab med LAR i fokus. Helhedsplan for industrigrund med tidligere betonfremstilling til ny, grøn bydel med boliger, kultur og erhverv. Bygherre: Roskilde Kommune