Urban & Landscape
Architecture

Naturpark Amager

LYTT Architecture har udviklet et hel­hedsgreb for Naturpark Amager, herunder tre hovedindgange og fire blå støttepunkter ved vandet, der tilsammen skal understøtte helhedsoplevelsen af det 35 km2 store varierede naturområde tæt på Københavns centrum. 

Visionen med projektet er, at den storslåede, beskyttede og fredede natur og fantastiske kyststrækning bliver langt mere kendt og besøgt, også af nye brugergrupper, som til daglig ikke har haft øje for naturparkens friluftsmulig­heder og naturoplevelser. Med et mål om at fordoble besøgstallet til ca. 2 mio. besøgende årligt har et ufravigeligt præmis fra starten været, at udviklingen skal ske i respekt for og i tråd med naturen. 

De nye hovedindgange anlægges på kanten til byen, byder de besøgende indenfor og understøtter naturoplevelserne i parken visuelt såvel som for­midlingsmæssigt. Langs kyststrækningen etableres fire blå støttepunkter, der skal give direkte adgang til og fra vandet. De syv pejlemærker suppleres af et stedbundet ”design-vokabular” samt et system af ”ledetråde”, med fokus på formidling og wayfinding i naturparken. 

Udviklingen af projektet er sket i tæt samarbejde med Partnerska­bet bag Naturpark Amager, herunder blandt andet Københavns Kommune, Naturstyrelsen og naturparkens brugere og interessenter. Projektet har fået støttemidler af Nordea Fonden, Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden.
Læs mere om parken her

Sted

København

Bygherre

Naturstyrelsen og Københavns Kommune

Udført

2019 - 2023

Rolle

Totalrådgiver

Areal

35 km2

Anlægssum

59 mio.

Samarbejdspartner

ADEPT, Atkins Danmark, BARK Rådgivning
  • Brugerinddragelse
  • Helhedsplan
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse
  • Brugerinddragelse

Relateret

Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter.