Urban & Landscape
Architecture

Naturpark Amager

LYTT Architecture har vundet projektkonkurrencen om at udvikle et hel­hedsgreb for Naturpark Amager, herunder tre hovedindgange og fire blå støttepunkter ved vandet, der tilsammen skal understøtte helhedsoplevelsen af det 35 km2 store varierede naturområde tæt på Københavns centrum. 

Visionen med projektet er, at den storslåede, beskyttede og fredede natur og fantastiske kyststrækning bliver langt mere kendt og besøgt, også af nye brugergrupper, som til daglig ikke har haft øje for naturparkens friluftsmulig­heder og naturoplevelser. Med et mål om at fordoble besøgstallet til ca. 2 mio. besøgende årligt har et ufravigeligt præmis fra starten været, at udviklingen skal ske i respekt for og i tråd med naturen. 

De nye hovedindgange anlægges på kanten til byen, byder de besøgende indenfor og understøtter naturoplevelserne i parken visuelt såvel som for­midlingsmæssigt. Langs kyststrækningen etableres fire blå støttepunkter, der skal give direkte adgang til og fra vandet. De syv pejlemærker suppleres af et stedbundet ”design-vokabular” samt et system af ”ledetråde”, med fokus på formidling og wayfinding i naturparken. 

Uddrag fra dommerbetænkning: ”Med vokabular, pejlemærker og ledetråde introducerer forslaget en stedbunden og sanselig umiddelbarhed, der viser en intuitiv fornemmelse for sted, stof og funktion. Man kan mærke forslaget og dets intentioner om at ville bidrage til at samle og formidle Naturpark Amager sanseligt (...) Arkitekturen er på en gang markant og nænsom, genkendelig og imødekommende for alle.” 

Udviklingen af konkurrenceforslaget sker i tæt samarbejde med Partnerska­bet bag Naturpark Amager, herunder blandt andet Københavns Kommune, Naturstyrelsen og naturparkens brugere og interessenter. Projektet har fået støttemidler af Nordea Fonden, Friluftsrådet og Lokale og Anlægsfonden.

Projektet er under projektering, forventes udbudt og under udførelse foråret 2021.

Sted

København

Bygherre

Naturstyrelsen og Københavns Kommune

Udført

2019 - 2022

Rolle

Totalrådgiver

Samarbejdspartner

ADEPT, Atkins Danmark, BARK Rådgivning

Areal

35 ha
  • Brugerinddragelse
  • Helhedsplan
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt
  • Udførelse

Relateret

Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter. Bygherre: Slots- og Ejendomsstyrelsen