Urban & Landscape
Architecture

Brædstrup Banetorv

LYTT har vundet opgaven om etablering af nyt banetorv samt reetablering af banesti i den gamle stationsby Brædstrup. Herved bidrages til en bedre forbindelse mellem midtbyens handels- og kulturliv, den bynære natur og stationen.

Projektet er udviklet med afsæt i områdefornyelsens vision for Brædstrup. En vision, der beskriver, hvordan Brædstrup skal være en by fyldt med liv og fælleskab, og en by, hvor historien og naturen er nærværende elementer. 

Det nye banetorv skal udgøre byens nye mødested og udformes som et sammenhængende og veldefineret bytorv, der skal understøtte områdets vigtige kulturhistorie. Banetorvet udformes med en blanding af belagte teglflader og mildt bakkede grønne græsflader, som kan anvendes til mange forskellige aktiviteter, fra uformelt ophold til leg.

Det er visionen for LYTT, at torvet skal danne ramme om arrangementer og fællesskaber. Torvet vil til hverdag fremstå smukt og inviterende, være et dejligt opholdssted og et torv, man kan være stolt af. Et torv med både klassiske belagte arealer og grønne arealer. 

Reetableringen af banestien gennem Brædstrup skal sikre, at cykel- og vandreturister guides let og bekvemt gennem byen, samtidig med at banestien skal være den nødvendige grønne og aktive akse, som binder byen sammen på tværs. 

Projektet er udviklet med afsæt i områdefornyelsens vision for Brædstrup. Undervejs i udviklingen af dispositionsforslaget har en workshop med lokalråd og borgere givet input og idéer til projektets indhold. Workshop og dialog med lokalråd og kommunens arbejdsgruppe har medført en fælles prioritering af indsatser med henholdsvis banetorv og banesti, således at projektet prioriteres fra ”torvet og ud”. Banestien får en gennemgående synlighed, og Banetorvet styrkes som byens samlingssted – for både lokale og turister.

Sted

Brædstrup, Horsens

Bygherre

Horsens Kommune

Udført

2019 - (igangværende)

Rolle

Totalrådgiver

Anlægssum

DKK 7,5 mio.

Samarbejdspartner

Viggo Madsen
  • Brugerinddragelse
  • Helhedsplan
  • Skitsering
  • Projektering
  • Hovedprojekt
  • Udbudprojekt
  • Myndighedsprojekt

Relateret

Troldhedestien er en nedlagt jernbanestrækning, som er omdannet til en rekreativ stiforbindelse, der forbinder byen og den gamle Dybvadbro Station 10 km vest for Kolding.