Urban & Landscape
Architecture

Peder Breths Parken

Visionen for Peder Breths Parken, et bolignært ådalslandskab i Børkop, Vejle, er, at omdanne den eksisterende grønne kile til en kombineret bypark og klimapark, der binder byen sammen og bliver hele byens rekreative grønne rygrad og samlingssted.

På baggrund af en vundet projektkonkurrence forestår LYTT Architecture rådgivningsydelser i forbindelse med anlæggelsen af ny rekreativ klimapark i Børkop i Vejle Kommune. Projektet står på to ben, klimatilpasning og områdefornyelse, som kobles i ét projekt, der handler om at forene disse to hensyn i en aktivitetsmættet park, hvor vand indgår som et hovedelement. I dag er de primære udfordringer for projektområdet at:
• Åen er et gennemgående element, men opleves skærmet af brinkvegetation og er ikke til at se eller komme i nærheden af.
• Der flere steder er ”huller” i stinetværket, således af den nordlige og sydlige del opleves usammenhængende og man ikke kan bevæge sig rundt i parken, men kun frem og tilbage samme vej.
• Aktivitetssteder hovedsagligt er samlet i nord og fokuseret omkring en legeplads for de yngste.

Sted

Børkop

Bygherre

Vejle Kommune

Udført

2017-2020

Entrepriseform

Totalrådgivning

Rolle

Totalrådgiver

Samarbejdspartner

Viggo Madsen

Areal

8,4 ha

Anlægssum

DKK 6 mio.
  • Konkurrenceforslag
  • Helhedsplan
  • Skitseforslag
  • Dispositionsforslag
  • Brugerinddragelse
  • Projektforslag
  • Projektering
  • Myndighedsprojekt
  • Hovedprojekt
Projektet bearbejder disse primære udfordringer i tre tiltag:
MERE SYNLIGT VAND - Vandet gøres synligt og identitetsskabende for hele parken ved at beskære beplantningen omkring åen og håndtere regnvand i større sammenhængende regnvandsbassiner.
BEDRE SAMMENHÆNGE – Det eksisterende stisystem suppleres af nye stier, som skaber sammenhæng mellem nord og syd og også skaber mulighed for rundtur og promenade.
FLERE AKTIVITETER FOR ALLE – Der skabes nye aktivitetssteder gennem etablering af ”Vandstationer” langs stierne ved åen og langs bassinerne. Disse tilbyder varierede aktivitetsmuligheder for alle aldre, fra opholdsdæk, motionsgulv, grillplads, hænge-ud-steder og nye legepladser.

Relateret

Transformation af område til ny klima- og aktivitetspark. Bygherre: Viborg Kommune og Energi Viborg Spildevand