Urban & Landscape
Architecture

Fanø culture and sports facility

The outdoor areas include culture, leisure and sports activities. New initiatives such as a 1 km long running path, a new 11-man football field, Denmark’s first outdoor library, and a new arrival area have been incorporated in the updated facility. The landscape is included and activated offering spaces for movement, play and learning activities to support a healthy, readily accessible and fun everyday life.   

Ved at inddrage stedets karakteristiske klitlandskab har vi etableret Fanøs nye samlingssted for kultur og idræt. De landskabelige formationer, vildgræsserne og fyrretræerne er trukket ind fra det omkringliggende landskab og skaber sammenhæng i området. Elementerne iscenesætter hver især de steder og funktioner, de lægger sig op ad. De landskabelige formationer danner rum og er stedets horisontale elementer, vildgræsserne indrammer forskellige områder, mens fyrretræerne er stedets vertikale elementer, der skaber tydelige visuelle elementer gennem området. Således forankres det nye i det omkringliggende fanøske by- og klitlandskab. De bymæssige flader er udlagt som en urban forbindelse fra Stadionvej over Fanøhallen til Nordby Skole og er blevet områdets centrum. De bemalede asfaltflader har fået aktiviteter af urban karakter, som klatring/parkour, trampoliner, forskellige boldbaner, scene, balancebaner mv. Området er i lige så høj grad et opholds- og mødested som et aktivitetsområde.

Snoren er en 1 km lang løbesti, der binder området sammen og skaber sammenhæng mellem de mange funktioner. Aktivitetsfelter knytter an til løbestien og indeholder en lang række forskelligartede aktiviteter af fysisk karakter, der supplerer hinanden og det, der sker i hallerne, på skolen og i resten af anlægget. Aktivitetsfelterne varierer i størrelse, hvor de største i området er beliggende i områdets hjerte mellem skolen og to haller, mens de mindre ligger tættere på landskabet. 

Location

Fanø

Client

Fanø Municipality

Realised

2011-2013

Area

ca. 57.000 m2

Total construction costs

DKK 6 mio.
  • programming
  • project design
  • Technical inspection

Relateret

Renewal of all entrances to the garden, new illuminated interactive running path around the periphery of the garden and four meeting places with training facilities. Client: The Agency for Culture and Palaces