Urban & Landscape
Architecture

Fanø Kultur- og Idrætsanlæg

Udearealer indeholdende kultur-, fritids- og idrætsfunktioner. Nye tiltag som f.eks. en 1 km. lang løbesti, en ny 11- mands fodboldbane, Danmarks første udendørs bibliotek og et nyt ankomstareal er indarbejdet i et opdateret anlæg. Landskabet inddrages og aktiveres til både bevægelse, leg og læring med ønsket om den sunde, lettilgængelige og sjove hverdag som underliggende præmis.

Ved at inddrage stedets karakteristiske klitlandskab har vi etableret Fanøs nye samlingssted for kultur og idræt. De landskabelige formationer, vildgræsserne og fyrretræerne er trukket ind fra det omkringliggende landskab og skaber sammenhæng i området. Elementerne iscenesætter hver især de steder og funktioner, de lægger sig op ad. De landskabelige formationer danner rum og er stedets horisontale elementer, vildgræsserne indrammer forskellige områder, mens fyrretræerne er stedets vertikale elementer, der skaber tydelige visuelle elementer gennem området. Således forankres det nye i det omkringliggende fanøske by- og klitlandskab. De bymæssige flader er udlagt som en urban forbindelse fra Stadionvej over Fanøhallen til Nordby Skole og er blevet områdets centrum. De bemalede asfaltflader har fået aktiviteter af urban karakter, som klatring/parkour, trampoliner, forskellige boldbaner, scene, balancebaner mv. Området er i lige så høj grad et opholds- og mødested som et aktivitetsområde.

Snoren er en 1 km lang løbesti, der binder området sammen og skaber sammenhæng mellem de mange funktioner. Aktivitetsfelter knytter an til løbestien og indeholder en lang række forskelligartede aktiviteter af fysisk karakter, der supplerer hinanden og det, der sker i hallerne, på skolen og i resten af anlægget. Aktivitetsfelterne varierer i størrelse, hvor de største i området er beliggende i områdets hjerte mellem skolen og to haller, mens de mindre ligger tættere på landskabet. 

Sted

Fanø

Bygherre

Fanø Kommune

Udført

2011-2013

Areal

ca. 57.000 m2

Anlægssum

DKK 6 mio.
  • Programmering
  • Projektering
  • Fagtilsyn

Relateret

Fornyelse af alle indgange til haven, ny belyst interaktiv løbesti rundt i havens periferi og fire mødesteder med træningsfaciliteter.