Urban & Landscape
Architecture

Skovmoseskolen

Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse, fordybelse og læring på tværs af skolens elever med forskellige behov. 

Skovmoseskolen er et helhedstilbud for børn med forskellige udfordringer, primært indlæringsvanskeligheder. 124 elever fordelt på 10 klassetrin er lig med talrige børn i forskellige aldersgrupper, og mange behov og krav til skolegården. 

Renovering handler ofte om forbedringer frem for store forandringer. Renoveringen af skolegården er løst ved at tage udgangspunkt i stedets DNA og kvaliteter. Ved at understøtte og forstærke den del af det eksisterende, der er bevaringsværdigt, og skrive os ind i skolens fortælling og selvforståelse, styrker vi stedets identitet og forankrer de supplerende nye tiltag i omgivelserne. Dermed styrkes også elevernes og lærernes tilhørsforhold til stedet, og den fysiske opgradering skaber social og kulturel merværdi. Og en masse glade børn! 

Vi har arbejdet med skabelsen af nye fysiske og sociale rum under fire overskrifter: ankomsten, fladen, ryggen og nicherne. Inden for disse har vi etableret rum til både ophold og fordybelse, leg og læring, bevægelse og motion. Grønne sanserum, og mere muskuløse rum med belægning, der er velegnet til boldspil mv.

Area

Rødovre

Area

Rødovre Kommune

Area

2015-2017

Area

Totalrådgiver

Area

DKK 3,2 mio.
  • Competition proposal
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding
  • Application for fonding

Relateret

New exciting outdoor facilities with more up-to-date areas that can offer a framework for differentiated play and stay options. Climate protection to avoid the accumulation of rainwater. Client: Copenhagen Municipality