Urban & Landscape
Architecture

Skovmoseskolen

Renovering af skolegård med skabelse af nye fysiske og sociale rum til bevægelse, fordybelse og læring på tværs af skolens elever med forskellige behov. 

Skovmoseskolen er et helhedstilbud for børn med forskellige udfordringer, primært indlæringsvanskeligheder. 124 elever fordelt på 10 klassetrin er lig med talrige børn i forskellige aldersgrupper, og mange behov og krav til skolegården. 

Renovering handler ofte om forbedringer frem for store forandringer. Renoveringen af skolegården er løst ved at tage udgangspunkt i stedets DNA og kvaliteter. Ved at understøtte og forstærke den del af det eksisterende, der er bevaringsværdigt, og skrive os ind i skolens fortælling og selvforståelse, styrker vi stedets identitet og forankrer de supplerende nye tiltag i omgivelserne. Dermed styrkes også elevernes og lærernes tilhørsforhold til stedet, og den fysiske opgradering skaber social og kulturel merværdi. Og en masse glade børn! 

Vi har arbejdet med skabelsen af nye fysiske og sociale rum under fire overskrifter: ankomsten, fladen, ryggen og nicherne. Inden for disse har vi etableret rum til både ophold og fordybelse, leg og læring, bevægelse og motion. Grønne sanserum, og mere muskuløse rum med belægning, der er velegnet til boldspil mv.

Sted

Rødovre

Bygherre

Rødovre Kommune

Udført

2015-2017

Rolle

Totalrådgiver

Anlægssum

DKK 3,2 mio.
  • Brugerinddragelse
  • Skitseforslag
  • Projektering i alle faser
  • Udbud
  • Fagtilsyn

Relateret

Nye spændende udendørsfaciliteter med mere tidssvarende opholdsarealer, der kan tilbyde rammer for differentierede lege- og opholdsmuligheder. Klimasikring for at undgå ophobning af regnvand. Bygherre: Københavns Kommune