Urban & Landscape
Architecture

Boller Landskaber

LYTT har udarbejdet en helhedsplan med forslag til bearbejdning af beplantninger, vandløb og terræn, stier og udformning af nye oplevelsessteder for området ved Klokkedal, Bollerskovene og Horsens Fjord - et helt særligt område, som gemmer på et kæmpe potentiale. Landskabets særlige karakter er helhedsplanens fundament.

De unikke landskabskarakterer skal fastholdes, men også styrkes og tilgængeliggøres. Alle tiltag såsom oplevelses- og opholdssteder tilstræber at fremhæve landskabets kvaliteter og samtidig styrke oplevelsen af naturen ved at gøre den nærværende og tilgængelig.

Oplevelser og nye aktiviteter skal indpasses nænsomt og indramme stedets særlige karakterer, som fx ved vandlegepladsen, der er inspireret af de vandmøller, der engang lå i området. En nytænkning af hele området giver desuden mulighed for at etablere klimasikring. På vejdæmningen er det tænkt, at der i fremtiden skal være to sluser, som beskytter byen mod forhøjet vandstand i fjorden. Ved begge sluser er der mulighed for at komme helt tæt på vandet og etablere punkter, der formidler den stigende vandstand og byens håndtering af klimaforandringerne.

Helhedsplanens overordnede strategi er:
• At skabe et område med sammenhængende stinetværk, faciliteter og tiltag,
som skaber en samlet identitet for området.
• At styrke landskabets forskellighed ved at fremhæve naturområdernes
individuelle karakter og skabe nye oplevelsessteder, der fremhæver hvert
områdes potentialer.

Sted

Horsens Sydøst

Bygherre

Horsens Kommune

Rolle

Totalrådgiver

Udført

2018-2019

Areal

60 ha
  • Helhedsplan
  • Naturgenopretning
  • Klimasikring

Relateret

Friluftslaboratorium for leg, læring, fordybelse og naturoplevelser i naturfølsomt område. Fokus på ankomster og tilgængelighed. Bygherre: Naturstyrelsen, By&Havn og Københavns Kommune.