Urban & Landscape
Architecture

Musicon

Musicon-grunden er betonfabrikken Unicons gamle industrigrund, der havde ligget ubenyttet hen i 10 år. Med LYTTs helhedsplan er der skabt en ny bydel tæt på Roskildes centrum med et levende bymiljø, hvor det musiske i bred forstand danner et overordnet tema. En blanding af boliger, erhverv, butikker og kultur- og fritidsaktiviteter skaber liv i Musicon døgnet rundt.

Disponeringen af Musicon tager udgangspunkt i ønsket om lokal afledning af regnvand, der ved ren gravitation ledes til grundens dybdepunkt, hvor de tidligere grusgravsaktiviteter har efterladt dybe grave i landskabet. Disse anvendes både til nedsivningsbassiner med stor kapacitet og til rekreativt anlæg med mulighed for mange forskellige aktiviteter. Med en eksponering af regnvandet i åbne render gøres vandet til en attraktion, der yderligere forstærkes ved recirkulering af vandet i dagtimerne.

Bydelen bygges op omkring et hovedstrøg, Rabalderstræde, hvor recirkuleret regnvand gøres til et fysisk brugbart element og et aktiv for gaden. Gaden er anlagt som en samlet skrånende multianvendelig flade, der i dybdepunktet afsluttes i et elegant trappeelement i hvid beton, hvor regnvandet samles og ledes ned til bassinerne. Gadeprofilet er dimensioneret, så det kan håndtere de kraftige vandmængder, der opstår ved skybrud. Nye opholds- og mødesteder, klimatilpasning, nytænkende arkitektoniske løsninger og en værdiskabende proces: takket være et succesfyldt samarbejde mellem forsyning, kommune, rådgivere og områdets aktører er det lykkedes at skabe både økonomiske fordele og rekreativ værdi.


1. præmie i indbudt projektkonkurrence. Tildelt Byplanprisen 2012 for innovativ planlægning, hvor LAR har været det styrende princip. Repræsenteret i Danske Arks eksempelsamling "Arkitektur med merværdi". Nomineret til Bæredygtig Beton Prisen 2017


Sted

Roskilde

Bygherre

Roskilde Kommune og Roskilde Forsyning

Udført

2009 - 2012

Areal

250.000 m2

Anlægssum

35 mio.

Samarbejdspartner

COWI & SNE Architects (skatebanedesign)
  • Skitseforslag
  • Projektforslag
  • Hovedprojekt

Relateret

Som led i en større byomdannelse er byen blevet vendt mod vandet ved at skabe synergi og forbindelse mellem byens vigtigste funktioner; bymidten, stranden og havnen. Bygherre: Mariagerfjord Kommune og Realdania