Urban & Landscape
Architecture

Sønæs

LYTT Architecture har stået for transformationen af sØnæs - et tidligere fodboldbanerareal, der, på grund af den våde mosebund, ofte stod under vand og derfor var ubrugeligt. Et tiltagende behov for klimasikring samt et ønske fra viborgenserne om et tilgængeligt rekreativt område gav anledning til at etablere sØnæs klima- og aktivitetspark.

sØnæs er en 10 hektar stor rekreativ park, som ligger ved Søndersø tæt på Viborg midtby. Inden transformationen af sØnæs var området anlagt som fodboldbaner, men på grund af den våde mosebund var området ofte ubrugeligt. Et tiltagende behov for klimasikring og et ønske fra viborgenserne om et tilgængeligt rekreativt område gav anledning til etableringen af sØnæs klima- og aktivitetspark. Nødvendigheden for at sikre mod ekstremregn har dermed resulteret i et oplevelsesrigt, bakket, blå-grønt landskab, som inviterer til leg og bevægelse. 
En betonsti krydser på tværs af rensedammen og forbinder et stort udbud af lege- og opholdsmuligheder, der appellerer til en bred målgruppe. At krydse vandet har altid været en udfordring, der tiltrækker mennesker, og måske især danskerne. Vi har gennem tiderne krydset vandet med båd og pram, og vi bygger broer, fordi det er praktisk, men også fordi det er smukt på den måde at bevæge sig hen over vandet. I sØnæs kan man det hele, og vandet kan forceres på alle måder. Man kan sågar svinge sig over vandet, og sandelig om man ikke også kan gå på vandet. 

I tillæg efterkommer projektet spildevandsplanens krav om at mindske fosforudledningen til Søndersø, da sØnæs er anlagt som en rensedam, hvori regnvandet tilbageholdes, inden det pumpes ud i søen. Det naturlige, kuperede landskab udgør en variabel volumen, som gør det muligt at opstuve store mængder af regnvand og dermed beskytte oplandet mod oversvømmelse. I ét greb kombinerer projektet dermed tre centrale agendaer, som aktuelt er et diskuteret emne i debatten om fremtidig klimasikring af byområder - nemlig miljømæssige forhold, klimasikring og rekreative byrum. Fremfor en klassisk bypark fremstår sØnæs som en varieret, naturpræget park, hvor det vilde plante- og dyreliv kan indgå i balance med den daglige drift og pleje af rensedam og bypark. sØnæs er både en sø, en ø og et næs, og med det har Viborg fået et nyt mødested og udflugtsmål for byens borgere, men også en attraktion for både danske og udenlandske turister, der søger viden om vandet, dets behandling og dets mange muligheder i rekreativ forstand. 

Men sØnæs anskueliggør også, på bedste pædagogiske vis, de problemer, som regnen indimellem giver, når der kommer alt for meget på alt for kort tid. Formidlingen af samtidens klimatiske udfordringer og interaktionen med stedet er understøttet via forskellige tiltag, blandt andet en touchscreen på stedet og en applikation. Begge har til formål at fortælle om området, teknikken og aktiviteterne, og indeholder desuden en digital gæstebog, der formidler brugernes oplevelser via Instagram.

Sted

Viborg

Bygherre

Viborg Kommune og Energi Viborg Spildevand

Udført

2013 - 2016

Samarbejdspartner

WSP

Relateret

Transformationslandskab med LAR i fokus. Helhedsplan for industrigrund med tidligere betonfremstilling til ny, grøn bydel med boliger, kultur og erhverv. Bygherre: Roskilde Kommune